چگونه اگزوز ماشین سوت بکشد؟

این واکنش های ناخواسته مبتنی بر واکنش های سه مرحله ای به وجود مي آیند.با اینکه حذف چنین واکنشهایی امکان پذیر

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

این واکنش های ناخواسته مبتنی بر واکنش های سه مرحله ای به وجود مي آیند.با اینکه حذف چنین واکنشهایی امکان پذیر نیست ولی با ایجاد یک سری از تغییرات در جنس ماده کاتالیست و یا لایه اکسیدی مي توان تا حد زیادی از بروز دادن چنین واکنشهایی جلوگیری نمود.

ضد یخ : اگر اتومبیل ضد یخ داردمقداری از آن را با سرنگ کشیده داخل یک ظرف به مدت 24ساعت داخل فریزر قرار دهید اگر یخ بزند باید آن را خالی کنید.ولی اگر بصورت ژله شده باشد خوب است ولی یک لیتر از آن را خالی کنید ویک لیتر ضد یخ خالص به آن اضافه کنید ولی اگر موقع آزمایش یخ زده باشد یک گالن ضد یخ یعنی از چهار لیتر 25 درصد لیتر کمتر است البته قبل از ریختن ضد یخ باید ترموستات و لوله های بخاری بسته و آزمایش شود ورادیاتور پوسیدگی نداشته باشد وهمچنینپولکهای بغل سیلندر.

خروج آب از اگزوز اگر در فصل زمستان اتفاق بیفتد، میتواند مسئلهای عادی باشد که برای تمامی خودروها در فصل زمستان رخ میدهد.

این روش برای تمامی محصولات مشابه نیشکر مثل خیزران ratoon نیز به کار میرود. استفاده از دیزل ژنراتورهای اضطراری در تمامی مراکز بهداشتی پزشکی امری اجتناب ناپذیر است.

همچنین خودروهایی که مقطعی و در مسافتهای کوتاه استفاده میشوند، زودتر پوسیده میشوند. حفاری و سوراخ کردن زمین نباید در جایی که تماس نزدیک با دانه دارد، انجام بگیرد، چراکه خطر صدمه و آسیب به روند جوانه زدن وجود دارد.

با ایجاد چند سوراخ در انتهای لایه خارجی اگزوز موتور، میتوان هوای خروجی بیشتری از آن دریافت کرده و تغییر صدا ایجاد کرد.

در مناطقی که بارش باران در آن مناطق بالاست و همچنین در خاکهای شنی (که نیتروژن میتواند به طریق شسته شدن از دست برود) یا هنگامیکه فصل بارش خوبی انتظار میرود، میتوان در طی فصل رشد، از اوره برای پوشانیدن کنارهها یا نقاط مرتفع زمین کشاورزی استفاده کرد.

در طول تابستان، اوره اغلب درست قبل از آبیاری (بارش باران)، یا در حین آن پخش میشود تا زیان عمل تبخیر به حداقل رسانده شود (فرایندی که در آن، نیتروژن به صورت گاز آمونیاک در اتمسفر ناپدید میشود).

به دلیل آن که غلظت نیتروژن (ازت) در اوره بالاست، دستیابی به میزان گستردن و پخش آن، بسیار مهم است. اوره با وزن خودش به راحتی در آب قابل حل است، اما در صورتیکه غلظت آن افزایش پیدا کند، میزان انحلال آن در آب بهطور فزایندهای دشوار میشود.

پخش میگردد، اما در مجموع این میزان، متفاوت است. با برداشتن این کاتالیست کانورتور ضمن احتراق ناقصی که در موتور به وجود می آورد، گازهای سمی نیز از اگزوز خودرو بدون هیچ فیلتری خارج شده که این امر آثار بسیار زیان باری برای محیط زیست دارد.

آخرین مطالب