اگزوز ماشین چیست و چه عملکردی دارد؟

طبق ارزیابی صورت گرفته تقاضای موجود در بازار سوریه برای خودروی ریو 5 هزار دستگاه در سال است که سایپا این میزا

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

طبق ارزیابی صورت گرفته تقاضای موجود در بازار سوریه برای خودروی ریو 5 هزار دستگاه در سال است که سایپا این میزان تقاضا را پاسخ خواهد داد . پیشبینی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/84 در مقایسه با پیشبینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب فروش 31 درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته 36 درصد افزایش، سود عملیاتی 25 درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات 25 درصد افزایش نشان میدهد که شرکت دلایل تغییرات را افزایش فروش به دلیل افزایش تیراژ فروش پراید و راهاندازی خط تولید ریو، افزایش هزینههای مالی به دلیل سرمایهگذاری منابع مالی در پروژه خط تولید خودروی ریو و پروژه تولید پراید در کشور سوریه و افزایش درآمدهای متفرقه به دلیل درآمد حق لیسانس وانت نیسان اعلام کرده است.

البته در شکل انتقال و کشش هوا در انواع مختلف هواکش اگزوز فن تفاوت هایی وجود دارد اما اصول کلی عملکرد آن ها مشابه است زیرا از یک فرآیند پیروی می کند.

با اجزای داخلی یک ایسیو ECU آشنا شدیم پس مشکلات ایسیوها به چهار بخش داخلی ایسیو و علاوه بر آن بخش تغذیه و پاور آن نیز مربوط می شود ، این بخش وظیفه روشن کردن ایسیو و ایجاد سطح ولتاژهای لازم جهت کارکرد IC های مختلف ECU را بر عهده دارد .

امکانات این ماشین به غیر از شیشه بالابرهای دستی میتوان به پخش صوت با پخش CD ، تهویه مطبوع دستی ، تنظیم های دستی صندلی راننده و بغل راننده ، فرمان چهار شاخ زیبا ، دو عدد جالیوانی ، ساعت دیجیتال و غیره میتوان اشاره کرد .

9 ـ استيشن ـ اتومبيل سواري كه ظرفيت آن با راننده حداقل هفت نفر و حداكثر نه نفر باشد. هرچند KX250 نتوانست در ان سال ولولهای در جهان بیاندازد اما ظهور آن به عنوان آغازگر سری موتورسیکلتهای KX کاواساکی اتفاق مهمی بود.

این شرکت پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/83 را با سرمایه 1400 میلیارد ریال در تاریخ 7/4/83 مبلغ 2948 ریال و با سرمایه 3500 میلیارد ریال در تاریخ 5/5/83 مبلغ 1179 ریال و در تاریخ 13/11/83 1260ریال اعلام کرده بود.

بر این اساس پیشبینی درآمد هر سهم شرکت سایپا در سال مالی مورد گزارش با 3500 میلیارد ریال سرمایه به طور خالص 1580 ریال است. به موجب مصوبه مورخ 28/4/83 مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام افزایش سرمایه از مبلغ 3500 میلیارد ریال به مبلغ 200/4 میلیارد ریال (معادل 20 درصد) در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

اما کیفیت پایین سر اگزوز می تواند بعد از مدتی علاوه بر کهنه شدن سر اگزوز، ظاهر و زیبایی انتهای خودرو را از بین ببرد. بسیاری از شرکتها هستند که نمونههای ارزان و نهچندان قابلقبول رینگ را بر روی موتورسیکلتها قرار میدهند.

در بیان خیلی ساده ، وظیفه اصلی مبدل کاتالیست اگزوز کاهش دمای گازهای خروجی بسیار گرم و مضر که مدام در حال واکنش و تبدیل شدن به گاز های خطرناک تر می باشند به گاز های کم خطرتری چون دی اکسید کربن و بخار آب می باشد.کاتالیست ها (Catalyst)تا بیش از 95٪ گازهای سمی و خطرناک را خنثی میکند بهگونهای که هیدروکربنهایی که به سبب احتراق ناقص از موتور خارج میشوند را به آب و دی اکسید کربن تبدیل میکند.علاوه بر این، اکسید ازت را به گاز ازت تبدیل میکند بنابراین کاتالیست در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر است.طول عمر مفید کاتالیست متفاوت و از ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر است.مبدلهای کاتالیزوری که بر روی خودروهای تولیدی در ایران نصب میشود تا میزان آلایندگی آنها را کاهش دهد پس از ۸۰۰۰۰ کیلومتر پر شده و عملاً کارایی خود را از دست میدهد و میزان آلایندگی خودرو تا پنج برابر افزایش مییابد.

با آمونیاک واکنش داده و مولکولهای سمی NOx به نیتروژن و آب تبدیل میشوند که برای سلامتی انسان مضر نمی باشند.