اگزوز ماشین و تمام نکاتی که باید بدانید

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت ۴ امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

اما داستان پس از گذر از ۳۰۰ متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی ۳۵۷ نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور ۲۹۰ نیوتن متری باکستربود! در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه ۶۰درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ۰.۹۵ جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی ۰.۹۰ جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد.

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در ۱۰۰ کیلومتر شهری که برای باکستر ۱۳.۶ و برای جنسیس ۱۳.۸ لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در ۳۵۰ متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی ۶.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه ۵.۴ ثانیـه و باکسـتر تنهـا ۲ دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ ۵.۶ بود.

روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی ۶۰ ﺗﺎ ۷۰ میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی ۴۰۰ میلیون و بی ام و های ۳۳۰ البته تنها در بخش شتاب گیری!

برخی بر این باورند که لوله های بزرگتر اگزوز باعث زیبایی نمای عقب خودرو و افزایش شتاب خودرو می شوند، اما دانستن این نکته ضروری است که اگر اندازه هر یک از قسمت های سیستم خروجی دود، متناسب با سایر قسمت ها و طراحی خودرو نباشد، نه تنها افزایش شتاب اتومبیل را به همراه ندارد، بلکه دچار کاهش قدرت و شتاب نیز می شود .

بنابراین هر منبع قادر به جذب مقداری از این آلایندهها است. در نتیجه تعمیر کاتالیزور این عمل ضایعاتی را شامل می شوند که یکی از آن ها خاک کاتالیزور است. تمامی خودروها دارای یک مشخصه یکسان هستند ،ایجاد آلودگی .امروزه تمامی شرکت های تولید خودرو در تلاش اند تا این آلودگی را کاهش دهند به همین دلیل وسیله ای که برای کاهش آلودگی در صنعت خودرو تولید شده است ،کاتالیزور نام دارد .هنگام خروج دود از اگزوز،از کاتالیزور که در قسمت پایانی اگزوز قرار دارد عبور می کند تا آلودگی موجود در داخل دود کاهش یابد .

برای یافتن پاسخ این پرسش در ادامه به بررسی مدلهای اولیه و فیس لیفت شده این کوپه خوشنام کرهای میپردازیم.

گروه هیوندای-کیا در سالهای اخیر با بهرهگیری از این شیوه بارها سهم خود را در بازارهای پررونق غربی توسعه داده اما عرضه جنسیس کوپه در بازار کشورمان حتی از پیشبینی خوشبینترین کارشناسان نیز موفقتر بوده است، و دلیل این امر را میتوان در عطش بازار کشورمان برای استقبال از خودروهای اسپرت و پرقدرت دانست، چرا که ایرانیان سالهاست که از امکان خرید خودروهای جذابی نظیر جنسیس کوپه محروم بودهاند.

موفقیت جهانی هیوندای جنسیس کوپه را باید نمودی از اثر بخشی یک تئوری همیشه موفق در صنعت خودروسازی دانست، عرضه خودرویی با ویژگیهای مثبت بسیار، قیمت و کیفیت مناسب به منظور بهرهگیری حداکثری از خلاء موجود در بازار شیوهایست که پیش از این بارها از سوی خودروسازان آسیای شرقی به بهترین نحو استفاده شده و همواره نیز با موفقیت همراه بوده است.

آخرین مطالب