2021-5-16 صدای اگزوز ماشین پراید

این دوچرخه در تست های خود توانسته است به سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت نیز برسد و البته همانطور که به نظر می رسد نا

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

این دوچرخه در تست های خود توانسته است به سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت نیز برسد و البته همانطور که به نظر می رسد نا امن ترین لحظات دنیا را می توان بر روی این دوچرخه تجربه کرد. اما چون اين محصول در واقع يك كالاي بهبود دهنده شرايط زيست محيطي مي باشد قطعاً جهت توسعه صادراتي نيز از حمايتهاي دولت برخوردار خواهد بود و به نظر نمي رسد كه محدوديتهاي صادراتي داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تهران در طول سالیان سال به عنوان آلوده ترین شهر کشور مطرح بود گفت: بر اساس آمار سال 93 به خاطر تغییر الگوی آلودگی هوا و اقدامات انجام شده تهران سومین شهر آلوده کشور است.

وی با اشاره به اینکه به بحث منابع ثابت از اواخر سال 79 توجه کمتری شده است گفت: برخورد با منابع آلاینده در تهران سه نوع است که از جمله آنها انتقال صنایع آلوده و مزاحم از تهران است که دو سه مورد صورت گرفته و باید دو سه مورد دیگر انجام شود.

حیدرزاده با اشاره به نیروگاه منتظر القائم (عج) در استان البرز که به خاطر شرایط جوی بار آلودگی آن به سمت تهران است گفت: این نیروگاه در لیست صنایع آلاینده قرار خواهد گرفت و بر اساس هماهنگیهای انجام شده، این نیروگاه نصف مازوت و نصف گاز میسوزاند.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به معادن موجود در مناطق چهارگانه حفاظت شده استان تهران گفت: دو معدن در پارک ملی خجیر و سرخه حصار داریم که به علت آلودگی حکم توقف و فعالیت آنها را اداره محیط زیست استان تهران دریافت کرده است.

ب ـ هرگاه دو يا چند وسيله نقليه از دو يا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسيله نقليهاي است كه در طرف راست وسيله نقليه ديگر قرار دارد. بنابراین در بحث فنی و راهنمایی مقابله با مگس سفید مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی باید فعال باشد و اجرا هم بر عهده شهرداری است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برنامههای مرکز تحقیقات آفات جهاد کشاورزی و شهرداری را پیگیری خواهد کرد، گفت: محیط زیست یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است و نمیتواند خود به همه موارد و مسائل پیش آمده ورود پیدا کند.

اهواز و اصفهان رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند و تهران در سکوی سوم قرار دارد. همچنین این مسئله توسط رئیس اداره محیط زیست شهر تهران پیگیری خواهد شد.

این نظر رسمی سازمان حفاظت محیط زیست است و نظر شخصی من نیست. حیدرزاده در ادامه در مورد بحث ساخت و سازها در حریم رودخانهها گفت: وزارت نیرو مکلف به پیگیری این مسائل است اما حریم کیفی در اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است و در حال حاضر مهمترین مشکلات ما در منطقه رودخانه جاجرود و منطقه شمیرانات است.

همچنین در مورد لکه زیستگاه ارس نیز قرار بوده آسیبی به آنها وارد نشود اما این جاده سازی اثراتی را در ارس داشته است.

آخرین مطالب