چگونه اگزوز ماشین سوت بکشد؟

تک خنده ای زیر لب کرد و گفت: اَوِستام! در رو باز کرد و اشاره ای بهم زد. شبیه کاخ بود، از عظمتش دهنم باز مونده

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

تک خنده ای زیر لب کرد و گفت: اَوِستام! در رو باز کرد و اشاره ای بهم زد. شبیه کاخ بود، از عظمتش دهنم باز مونده بود که به طرفم اومد و صدام زد، به طرفش برگشتم که توی چشمهام زل زد و گفت: اتاق ته راهروِ، لپتاپ هم توی اتاق اولیه، وای فای هم به لپتاپ وصله اگه سختت نیست برو بردار تا بهت کد و رمز رو بدم.

سیستم تعلیق نیز اسپرت بوده و با انتقال حجم مناسبی از تکان های مسیر پیش رو، رانندگی و سواری اسپرت و مناسبی را رقم خواهد زد. سرفه های غلیظت معلومه که ریهت خرابه، سه! مطمئنم تا ده دقیقه دیگه با این آهنگهای رو مخت سیگار روشن میکردی، اینو از دست های مرددت که بین فندک در چرخش بود فهمیدم.

مردد نیمی از بدنم رو به طرف اوستا مایل کردم و با بهتی عجیب که گرفتارش شدم، توی دلم نجوا کردم: کسی که گروهی مخوف رو رهبری میکنه چطوری زن سرگردی خبره شده؟

ترسیده نگاهی به در انداختم و مردد قدم به جلو برداشتم و وارد خونه ی لوکسش شدم. سری تکون دادم و از آشپزخونه رد شدم و وارد اتاق شدم، دکوراسیون خاکستری و سورمه ای اتاق با کاغذ دیواری های سفید تضاد قشنگی رو ایجاد کرده بود و این تضاد واقعا جذبت میکرد.

اسم قشنگی داری، صاحب و فرمانروا. پیشرانه، قلب تپنده هر اتومبیلی است که در پورشه باکستر دارای شش بطن مجزا بوده و حیات اتومبیل به حرکت پیستونها در آن بستگی دارد. Type 304 - اکثرا این ماده را بهترین جنس برای استفاده در خودرو می دانند و جنسی است که ما از آن برای ساخت 98% از سیستم های اگزوزمان استفاده می کنیم ، چون این ماده بهترین ترکیب از نظر در دسترس بودن، قابلیت شکل پذیری ، دوام و هزینه را داراست.

سیستم اگزوز یک صنعت به حساب می آید؛ به طور مثال، در شرکت بنلی شما برای خرید یک عدد کیت اگزوز برای خودروی خود باید هزینه زیادی را متحمل شوید.

طراحی لوله اگزوز از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اگر به درستی طراحی نشود باعث بروز مشکلات جدی در کارکرد و عملکرد دیزل ژنراتور میشود.از مهمترین مشکلات که ایجاد میشود میتوان به افزایش حرارت دیزل ژنراتور اشاره کرد.

قاب عکس اوستا کنار دختری که به شدت برام آشنا بود توجهم رو جلب کرد و باعث شد به دقت بهش نگاه کنم. سری تکون داد و "ممنون"ی گفت، بهش گفتم: نمیخوام دخالت کنم ها! روی صندلی میز کامپیوتر نشستم و دستی روی لپتاپ کشیدم، رایانه ای که ازش نفرت داشتم ولی همش سرو کارم بهش می افتاد.

پاکت خالی سیگار روی صندلی عقب افتاده، چهار! با شناختن دختر کنارش خوف کردم و قاب عکس از دستم روی زمین پرتاب شد. در نهایت اینکه به یاد داشته باشید که اگزوز، به مرور زمان که مصرف میشود، از دور هم باید خارج شود.

چ ـ ترمزها بايد به نحوي باشند كه در صورت شكستن يا پارهشدن وسايل اتصال با يدك در حال حركت، يدك به طور خودكار توقف نمايد. در صورت مشاهده مواردی نظیر: نوسان دور موتور در حالت دور آرام، روشن نماندن موتور در زمان استارت سرد (خاموش شدن موتور به محض رها نمودن پدال گاز) و خاموششدن موتور در زمان فعال نمودن کولر در حالت دور آرام، امکان خرابی یا کثیفی استپر موتور وجود دارد.