جاسازی مواد مخدر در اگزوز ماشین

نکته دیگر اینکه فرمان آن از نوع دوتکه جدید است که زاویه بیشتر و حرفهایتری دارد و در میانه آن فضای خالی تعبیه

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

نکته دیگر اینکه فرمان آن از نوع دوتکه جدید است که زاویه بیشتر و حرفهایتری دارد و در میانه آن فضای خالی تعبیه شده که برای کاهش وزن، افزایش استحکام و هدایتپذیری بهتر، ابتکار بجایی است.

این صفحه کیلومتر کلیه اطلاعات و ارورهای سیستم انژکتور را روی صفحات دیجیتالی بهصورت هوشمند نمایش میدهد ولی دور موتور را بهصورت آنالوگ (البته با سنسور دیجیتال) نمایش میدهد که این مهم در جهت ریس و اسپرت بودن این موتورسیکلت انتخاب بسیار بجایی است و معمولاً برای راکبهای حرفهای آنالوگ بودن عقربه گاز جذابتر است.

استفاده نکردن از لوله اگزوز های مشترک همچون بویلر و غیره با دیزل ژنراتور که سبب خاموش شدن ژنراتور می شود. فوک ولف تلاش کرد یک فن نیز برای کاهش دمای موتور کار بگذارد ولی مشکل موتور انچنان زیاد بود که حتی چند بار تا کنسل شدن کل پروژه 190 پیش رفت .

البته بزرگ شدن تلق بههیچوجه در زیبایی فرم موتورسیکلت اثر منفی نداشته و طراحان کاواساکی تناسب اجزا را بهخوبی حفظ کردهاند. در حقیقت به یک تلق مناسب ردلاین تبدیل شده درحالیکه تلقهای قبلی تناسب چندانی برای ردلاین نداشتند.

13 ـ بزرگراه: راهي است كه حداقل داراي دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافيك دو طرف آن به وسيله موانع فيزيكي از هم جدا شده باشد و به طور معمول داراي تقاطعهاي غيرهمسطح است. فرم زینهای دو تکه، شکل بهتری پیدا کرده و راحتی بیشتر راکبین را به همراه خواهد داشت.

در خصوص ایمنی این موتورسیکلت همچنان برای محور جلو از یک دیسک با دو پمپ ترمز ABS و یک دیسک با یک پمپ ABS برای محور عقب بهره میبرد. پراید جزو آن دسته از خودروهایی است که با وجود توقف تولید هنوز مردم توجه زیادی به آن دارند.

اما سیستم خنککننده نینجا نیز تغییراتی را به همراه داشته و شبکه رادیات آب خنک آن به شکل یک فرم مثلثی کندویی شکل در آمده که در نوع جالب توجه است.

رینگهای نینجای جدید نیز از نوع کندویی شکل سابق به یک نوع جدید بسیار خاص 5 پرهای تغییر پیدا کردهاند. بنابراین دستیابی به روشی که بتوان این مواد اولیه را بازیافت کرد، از ارزبری صنعت خودرو میکاهد و نیاز به واردات را کاهش میدهد.

گیربکس در خیلی از خودروها در جلوی خودرو قرار گرفته است، از سوی دیگر، بیشتر وزن خودرو روی لاستیکهای جلوی خودرو میافتد و لاستیکهای جلو بیشتر خورده میشود و لاستیکهای عقب نو میماند.

در حقیقت بنلی TNT فقط یک طراحی ایتالیایی دارد و تولید آن به صورت کامل توسط KEEWAY چین انجام میشود. خروجی هوای گرم فلاپ به وسیله یک خروجی خطی سه دهنه کوچکتر در عین حال با قطر بیشتر انجام میشود که هوا را با حجم بیشتری منتقل میکند.

آخرین مطالب