برنامه صدای اگزوز ماشین ها

بویی که حس میکنید فقط بوی بنزین نیست بلکه نشانهای است از بخار شدن بنزین و به همین دلیل بوی آن در فضا پخش میشو

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

بویی که حس میکنید فقط بوی بنزین نیست بلکه نشانهای است از بخار شدن بنزین و به همین دلیل بوی آن در فضا پخش میشود و علاوه بر داخل خودرو، در بیرون خودرو هم میتوان آن را حس کرد.

اگر بو بیشتر در داخل اتاق حس میشود بخاری متهم اصلی است و اگر بیرون خودرو بیشتر بو را حس میکنید به سراغ سایر بخشها بروید. رادیاتور البته یکی از گزینهها است که باید بررسی کنید ضمن آنکه لولههای ورودی آب بخاری که به سمت اتاق میآیند هم نیاز به بررسی دارند.

برای این منظور نشتی سیستم سوخترسانی یا وضعیت کنیستر را بررسی کنید. در خودروهای کاربراتوری، حتی زمانی که خودرو را خاموش میکنید احتمال این وجود دارد که مقداری از بنزین در پیاله کاربراتور باقی بماند (امری که اصلا عجیب نیست و وظیفه پیاله نیز در اصل ذخیره همین میزان کم بنزین برای استفاده موتور و مدیریت جریان بنزین است).

البته اطراف این پیاله تا حد زیادی آب بندی شده است اما نه در حدی که مانع از خروج بو شود. البته در این شرایط بهطورمعمول مقاومت این دو مجموعه آنقدر بالا است که مشکلی ایجاد نمیکند اما این مجموعه دچار مشکل شده باشد و یا در کلاچ گیری اشتباهی بکنید بهمرور بو به مشام میرسد و بهترین راه برای رفع این مشکل تعویض صفحه کلاچ است.

اما در خودروهای جدیدتر اولا کاربراتوری وجود ندارد که بخار بنزین از آن نشت کند ثانیا باوجود سیستم جمعآوری بخار بنزین، نباید بخاری به بیرون بیاد و بهاینترتیب بوی بنزین نشانه از بروز مشکل است.

شاید تعبیری که برای این بو استفاده شده است کمی زننده باشد اما واقعا در مواردی چنین بویی در زمان روشن کردن سیستم تهویه در خودرو احساس میشود که بسیار هم ناخوشایند است. در خودروهای قدیمیتر که نمونههای کاربراتوری بودند، شاید این بو اگر در مواقعی به مشام میرسید نشانه مهمی از خرابی نبود.

این بو که شبیه سوزاندن حجم زیادی از روزنامه در یک محیط بسته است از سیستم کلاچ خودرو ناشی میشود چراکه در ساختار کلاچ هم اجزایی شبیه به الیاف کاغذ وجود دارد. این بو نشانه آن است که ضد یخ (و آب رادیاتور) از جایی نشت میکند و احتمالا محل نشت آنقدر گرم است که باعث بخار شدن آن میشود.

در کنار این مورد باید ذکر گردد که این مدل از لیفتراک ها کارایی بهتر و بیش تری نسبت به مدل های گاز سوز دارند. در سرعت های بالا یک اسپیلر بزرگ از انتهای خودرو به هوا برخواسته میشود تا نیروی عمودی بیشتری را تولید نماید و همچنین دو ورودی هوای مثلث شکل نیز از اطراف خودرو باز میشود تا علاوه بر بهبود توانایی های خودرو در سرعت عای بالا به زیبایی ان نیز اضافه نماید .

در کنار راه، لوله های اگزوز همچنین تمام اجزای سیستم اگزوز را به هم متصل می کنند: منیفولد که گازها را از هر پورت جمع آوری می کند و آنها را به یک خروجی هدایت می کند، مبدل کاتالیستی که ترکیبات مضر را تبدیل می کند، و صدا خفه کننده که پالس های فشار را آرام می کند.

در نظر داشته باشید که خرابی اگزوز در ابتدا ممکن است با هزینه کم و سریع رفع شود ولی اگر به آن اهمیت ندهید ممکن است برای شما مشکلات بسیار جدی ایجاد کند پس صداهای ناهنجار و غیر عادی را حتما جدی بگیرید و در اصرع وقت ماشین خود را به یک متخصص نشان دهید.