اگزوز ماشین و تمام نکاتی که باید بدانید

پس از تمیز کردن سطح لوله با استفاده از مسواک از یک سمباده جهت از بین بردن آخرین ذرات خاک و کثیفی بر روی فلز ل

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

پس از تمیز کردن سطح لوله با استفاده از مسواک از یک سمباده جهت از بین بردن آخرین ذرات خاک و کثیفی بر روی فلز لوله اگزوز استفاده کنید. موتور مورد استفاده در سیستم تولید همزمان موجود گاز طبیعی (بدون توربوشارژ)، مدل E2876 كه دارای ماگزیمم mbar 40 پسفشار میباشد.

هدف بسیاری از فناوریهای استفاده شده در اتومبیلهای مدرن امروزی کاهش مصرف سوخت خودروها است و یکی از موفقترین تکنولوژیهای این حوزه قطعا سیستم استارت و استاپ اتوماتیک استبهطور کلی نحوهی عملکرد سیستمهای استاپ/استارت در خودروهای مختلف یکسان است و تنها تفاوت، به تجربهی هر راننده از این سیستم برمیگردد.

سیستم اگزوز به پیشرانه متصل است و ارتعاشات ناشی از کارکرد پیشرانه را دریافت میکند. 37 ـ سازندة وسايل نقليه ـ شخصي يا مؤسسه يا كار خانهاي كه وسائل نقليهاي را كه مطابق اين آئين نامه بايد شماره گذاري شوند ميسازد ـ يا قطعات ساخته آنها را سوار (مونتاژ) مينمايد.

ب ـ شمارهايكه در كشور خارجي روي وسيله نقليه نصب شده و پس از ورود بايران با وجود انقضاء مدت اعتبار آن عوض نشده باشد. 20 ـ توقف مطلقاً ممنوع ـ ايست وسيله نقليه در هر مدت ممنوع است.

گروه تجاری فستوس در طول مدت فعالیت خود در سال های اخیر حامی بزرگی برای ورزش و ورزشکاران لقب گرفته است.

برای پی بردن و تشخیص اینکه رینگهای پیستون و یا خود پیستون خراب هستند یا نه، باید آزمایش کمپرس پیستون را انجام داد که در صورت پایین بودن فشار و کمپرس، وجود چنین عیوبی قطعی است. حرکت پیستون از طریق شاتون به میللنگ منتقل میشود و موجب گردش میللنگ میگردد.

آمار بالای مرگ و میر راکبان موتورسیکلت موتورسیکلتهای برتر با پیشرانه ۳۰۰ سیسی تعیین تکلیف موتورسیکلتهای اسقاطی به کجا رسید؟ در این فیلتر ها یک کلید الکتریکی در قسمت بالای فیلتر و ورود سوخت قرار دارد.

3- نشت مایع خنک کننده ای که در روی واشر سر سیلنر در جریان است، به داخل سیلندر ها که بخاطر فرسودگی و خرابی آن اتفاق میفتد . 32 ـ دوچرخه موتور دار (گازي) ـ دوچرخه ايكه بوسيله موتوري كه نيروي آن متجاوز از پنج اسب نباشد حركت نمايد.

19 ـ تراكتور كشاورزي ـ وسيله نقليه موتوري كه براي كارهاي كشاورزي يا براي كشيدن ماشينها و آلات ديگر كشاورزي يا شخم زدن بكار رود. 18 ـ تراكتور باركش ـ وسيله نقليه موتوري كه جهت كشيدن يدكهاي باركش ساخته شده.

31 ـ دستگاه تهويه ـ دستگاهي كه بوسيله گاز يا بخار متراكم هواي داخل اطاق وسيله نقليه را خنك منمايد.

آخرین مطالب