4 راه برای کاهش صدای اگزوز ماشین!

2 ـ دو عدد چراغ ويژه مه با نور زرد درطرفين قسمت جلو. هنگام استعمال چراغهاي مه بايستي از نور پائين چراغهاي بزرگ نيزاستفاده شود. ماده 52 ـ كليه وسائل نقليه امدادي بايستي در مرتفع ترين نقطه خود داراي يك چراغ خطرگردان يا زنگ يابوقي كه توليدصداي مشخص نمايد باشند.

ماده 51 ـ چراغ هاي بزرگ جلو بايستي داراي تكمه تبديل نور باشند كه تابش نوررا ببالا يا پائين بترتيب زير عوض كند.

ماده 48 ـ نور چراغهاي كوچك جلو و خطر عقب بايد در شرايط جوي معمولي از فاصله 150 متري ديده شود.

4 ـ دو چراغ كوچك با نور زرد يا سفيد روي گلگير طرفين كه خيره كننده نباشد. 5 ـ چراغهاي كوچك اضافي در جلو با نور سفيد يا زرد و در عقب با نور قرمز كه هنگام استفاده بايد مرتباً روشن و خاموش شده و از فاصلة 150 متري ديده شوند.

صدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن … 4 ـ دوچراغ كوچك با نورقرمز يا نارنجي براي ترمز (ايست) درعقب كه بمحض گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله35متري ديده شود.

8 ـ يدك وشبه يدك متصل بايداقلا يك چراغ خطرقرمز درعقب داشته باشند. نوراين چراغ بايد براي قرائت شماره پلاك از فاصله25متري كافي باشد.

نوراين چراغها بايد طوري ميزان گردد كه در طول ده متر ازسطح افقي محل نصب چراغ بالا تر نيايد. نوراين چراغ ها درروز بايدازفاصله35متري قابل رؤيت باشد.

نورقرمزچراغ خطر بايد ازفاصله150متري قابل رؤيت باشد. نوع و کیفیت سوخت مصرفی چه تاثیری در تعویض روغن دارد؟ نمودار ذیل غلظت آلاینده ها را با واحد گرم بر کیلومتر و میزان آن ها در 80 هزار کیلومتر در سوخت بنزین را نشان می دهد.

یکی از ضعفهای استفاده از دلکو این بود که توزیع جریان الکتریکی بین شمعها به میزان یکسان و در زمان مشخص صورت نمیگرفت و دلکو بهسرعت از تنظیم خارج میشد؛ اما با حذف این قطعه و صدور فرمان قطع و وصل جریان الکتریکی از سوی ECU و پیشرانهی خودرو کارکردی بهینه و منظمتر پیدا کرده است.

2 ـ نور پائين(استپ پائين) بايد بنحوي ميزان گردد كه بوسيله آن اشخاص يااشياء ازفاصله35متري مشخص شوند. 3 ـ دوچراغ رانندگي اضافي بانورسفيد درجلو(چراغ كمكي) كه ارتفاع آن نبايد از يكمتر ونيم بيشتر و از چهل سانتي متر كمتر باشد.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *