ماشین فیلتر اگزوز

اگر وسيله نقليهاي داراي چند يدك زنجيري باشد چراغهاي ياد شده بايد در عقب آخرين يدك نصب گردد. ميتواند با جلب مساعدت نيروي انتظامي از عبور و مرور وسايط نقليهاي كه وزن و طرز بارگيري و ظرفيت محموله آن اضافه بر ميزان مجاز باشد جلوگيري نمايد.

اما اگر بتوانید تایید کنید که آب زیر خودرو شما، آب خالص است و از جایی درنزدیکی پشت محفظه موتور نشت میکند، رانندگی با آن خودرو ایمن است. بنابراین اگر وقت ندارید منبع ریختن آب زیر ماشین را بررسی کنید یا تایید کنید که مایع، آب است یا خیر، استفاده از وسایل حملونقل دیگر ممکن است ایده خوبی باشد.

این امر بهویژه زمانیکه اگر میخواهید به یک سفر طولانی بروید، بسیار حائز اهمیت است و استفاده از خودرویی با نشت آب میتواند شما را دروسط جاده دچار مشکل کند. موتور شما میتواند درسمت چپ یا جلو سمت راست قرار داشته باشد و اگر پورشه یا فولکس واگن بیتل (VW) دارید، موتور میتواند درعقب خودرو باشد.

احتراقسوخت نیز میتواند مقدار کمی آب بیرون بریزد. اگزاست فن های سقفی از مصرف انرژی بسیار کمی برخوردار هستند .

جهت تخلیه هوا و یا هوارسانی در کانال های طویل . این قطعه هیدروکربن هایی که حاصل احتراق ناقص در موتور بوده و به حالت نیمه سوخته هستند را به دی اکسید کربن و آب تبدیل می کند .

لازم بهذکر است که بوی سیال بهتنهایی شما را قادر میسازد تا تعیین کنید نشتی از روغندنده است یا نه.

اکثر اوقات، اولین علامت نشت روغنگیربکس در خودرو این است که گیربکس شروعبه کند شدن میکند. اگر نشت روغن موتور وجود داشته باشد، عقل سلیم بهشما میگوید که نشتی زیر موتور قرار دارد، اما همیشه بلافاصله مشخص نیست که موتور درکجا قرار دارد.

البته این بعید است، زیرا هیچ شرایطی وجود ندارد که آب مستقیم مورداستفاده قرار گیرد، اما ارزش بررسی دارد. تولید اکسید های نیتروژن نسبت زیادی با بار موتور بخصوص ترکیب سوخت و هوای آن بخصوص اگر این نسبت در حدپائین استاکیومتری باشد دارد و این نکته اهمیت ترکیب سوخت و هوارا بخصوص نزدیکی آن به نقطه ایده آل استوکیومتری می رساند چون در این حالت تصاعد گازهای مضر به حداقل می رسد .

مجدداً در صورت نیاز آب تصفیه شده داخل رادیاتور بریزید و روغن موتور را تنظیم کنید و موتور را روشن نمایید تا 4 الی 5 ساعت بادور متوسط درجا کار کرده و رینگ های موتور آب بندی گردد . ماده 80 ـ وسايل نقليه مسافربري حق ندارند حيوانات و بارهايي را كه براي مسافران ايجاد مزاحمت يا توليد بوي نامطبوع و آلودگي مينمايند و همچنين بارهايي كه از گلگيرها و يا از درون اتاق به اطراف تجاوز نمايد، حمل نمايند.

این حالت شبیه به زمانی است که دهانه شمع تنظیم نباشد و جرقهای که زده میشود، کوتاهتر از حد لازم بوده و در نتیجه سوخت به طور کامل مشتعل نشود.

انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *