صدا خفه کن: نحوه رفع اهرم شکسته اگزوز در ماشین شما

محصولی که برای اولین بار از شرکتی ارائه می شود که تا کنون حرفی برای رقابت در بازار موتورسیکلت نداشته است اما با وارد کردن موتورسیکلت زونتس zontes گوی سبقت را از تمامی شرکت های معتبر و خوش نام بازار را ربوده است.

همچنین، این خودروساز مدعی است با این طراحی توانسته تا ۳۰۰ اسببخار به قدرت پیشرانه اضافه کند. ابرخودروهای جذاب با بیش از ۱۰۰۰ اسببخار قدرتابرخودروهای کونیگزگ چگونه ساخته میشوند؟ در این زمان، گازهای اگزوز وارد توربو شارژر میشوند و سپس از مبدل کاتالیست نیز عبور میکنند.

در این حالت، چون پیشکاتالیزور نیز مقاومت چندانی ایجاد نمیکند، گازها بهراحتی از آن عبور میکنند و بهسمت مبدل کاتالیست اصلی میروند.

زمانیکه پیشرانه تازه روشن شده و سرد است؛ چون نیاز به قدرت بالا وجود ندارد، سوپاپ برقی مسیر عبور اگزوز از توربوشارژر را میبندد و گازهای اگزوز تماما بهسمت پیشکاتالیزور و سپس مبدل کاتالیست میروند.شاید این سؤال برایتان ایجاد شود که چرا باید مسیر توربوها بسته باشد.

پیشکاتالیزور و مبدل کاتالیست را بعد از توربوشارژر نصب کنند.خوبیِ قراردادن پیشکاتالیزور در مسیر اگزوز قبل از توربوشارژر در این است که بهدلیل نزدیکتربودن به پیشرانه، پیشکاتالیزور زودتر گرم میشود و عملکرد خوبی از خود نشان میدهد.

هرجایی که سیستم اگزوز شما به خطر بیفتد ، صدایی بلند و غرغر از خود ساطع می کند. شرکت های خودروسازی برای تعبیه سیستم خروجی دود اسپرت ابتدا شرایط لازم را فراهم می کنند.

در جواب باید گفت اتفاقا این سیستم خیلی هوشمندانه طراحی شده است؛ چون هنگام سردبودن پیشرانه، اصلا نباید فشار زیادی روی آن وارد کرد؛ به همین دلیل، از مدار خارجبودن توربوها نیز نکتهی بدی نیست. روش رفع ایراد: تعویض فلایویل و در صورت وجود آثار درگیری غیریکنواخت (پلهای) بر روی دیسک و صفحه، تعویض کیت کامل انجام پذیرد.

این موتورسیکلت با شکل و ظاهر و ترکیب رنگ بندی خود یکی از زیباترین موتورسیکلت های نیمه اسپرت موجود در بازار دنیا از جمله ایران است که بسیار چشم نواز و خیره کننده است. بنابراین، اطّلاعات منتشر شده در منابع معتبر عنوان میکنند که هیچ ارتباط معناداری میان یک منبع اگزوز اسپرت ((استاندارد)) با افزایش میزان مصرف سوخت خودرو وجود ندارد و این مشکل به دلیل تناسب غلط میان سر اگزوز و لولههای اگزوز پدیدار میشود.

بیشتر لباسی های اگزوز (بعنوان مثال تسمه های خم شونده) فقط حلقه های لاستیکی ضخیم هستند، مانند انواع نوارهای لاستیکی قوی. بیشتربودن قطر لوله در این بخش باعث میشود فضایی خالی در اطراف پیشکاتالیزور وجود داشته باشد که گازهای اگزوز از آنجا نیز بتوانند عبور کنند.در دور موتورهای کم، گازهای خروجی اگزوز بهراحتی بهسمت پیشکاتالیزور حرکت و از آن عبور میکنند.

در این طرح، توربوشارژرها نمیتوانند بهصورت آنی وارد عمل شوند و کمی تأخیر خواهند داشت. ایراد این طرح در این است که پیشکاتالیزور چون مانعی بر سر راه حرکت دود است، در مسیر حرکت دود مقاومت ایجاد میکند و این باعث کاهش انرژی گازهای خروجی از محفظهی احتراق و بهدنبال آن کاهش عملکرد توربوشارژر میشود.

انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *