جاسازی مواد مخدر در اگزوز ماشین

قرار گذاشتيم، شب بياييم و كار را ادامه بدهيم. آنجا، شهيد نوري، نيروهاي تامين را تقسيم كرد و ما شروع به كار كرديم. اول جاده، از يك بسيجي سوال كرديم كه موقعيت جلو چطوري است،آيا كسي از نيروهاي ما جلو هست؟

بالاخره با يك ماشين تويوتا و با احتياط به جلو رفتيم و تقريبا در 500 متري بولدوزر، ماشين را گذاشتيم و بدون ماشين پياده رفتيم. شهيري و نوري همچنان بدون ترس اصرار به درآوردن آن ميكردند، بالاخره جك تويوتا را آورديم، با زدن جك مقداري از جاي خود آزاد شد و آن را با گفتن الله اكبر خارج كردند.

تويوتا را آورديم و به وسيله سيم بكسل گلوله را كشيديم ولي از محل خارج نشد پروانه موتور آن كنده شد. از سپاه خواسته شد كه بيايند و گلوله آر پي جي را از اگزوز خارج كنند.

زمان آن رسيده بود، كه گلوله آر پي جي را دربياوريم. ديگر خطري براي روشن كردن موتور وجود نداشت، اگر با آن شكل موتور را روشن ميكرديم، امكان انفجار وجود داشت و ممكن بود، موتور را منهدم كند.

تانك هيدروليك منهدم شده بود و به ناچار پمپ هيدروليك را باز كرديم كه از بيروغني نسوزد، بيل و «ريپر» را با لودر بلند كرديم و با سيم بكسل روي دستگاه بستيم؛ اين كارها با كمك حسن خسروجردي و آقاي پودينه راننده بولدوزر از شهرستان سبزوار، كه در آن عمليات نقش به سزايي داشتند انجام شد.

به محل رفتيم، نرسيده به كاميونها، يك دستگاه تويوتا كه ماشين من بود و لوازم سيم بكسل و ابزار كار در آن قرار داشت را جلو برديم و ماشين ديگر را با فاصله زيادتري دور نگه داشتيم كه اگر اتفاقي افتاد يا ماشين تركش خورد، يك ماشين سالم داشته باشيم.

پسرک میگفت: مدتها بود که دوستم به من میگفت اگر مواد مخدر حمل کنم و آن را از شرق کشور به اراک یا تهران بیاورم، پول خوبی به دست خواهم آورد، اما من قبول نمیکردم.

ربط این قضیه این است که اگر سر اگزوز مبارک را مخالف سمتی که میخواهید صدای کمتری به آن برسد قرار دهید، 1 تا 2 دسیبل از میزان صدای موتور برق نسبت به شنونده کمتر خواهد شد.

که اغلب با صدای کوبیدن همراه است. موتور سیکلت برخلاف ماشین کابین ندارد و معمولاً دارای دو چرخ است. شستن موتورسیکلت و شستن اگزوز موتور سیکلت و برق انداختن موتور سیکلت و رفع زردی اگزوز موتور و کارواش موتور سیکلت و پولیش موتور سیکلت و ترفندهای موتور سیکلت و چگونه باک موتور سیکلت را تمیز کنیم و اصول و روش صحیح شستن موتورسیکلت و آموزش شستن موتورسیکلت و نحوه تمیز کردن موتور سیکلت را در نم نمک ببینید.

و در نمای عقب ماشین دو اگزوز دارید که دارای لبههای کلفت است! شب، يك گروه پنج نفري؛ دو نفر مكانيك و كمك مكانيك، دو دستگاه تويوتا و لوازم، جهت بكسل كردن،فراهم كرديم و راه افتاديم. اکنون که به منبع و چگونگی شکلگیری NOX به عنوان یکی از اصلیترین آلایندههای موتور خودرو پی بردیم زمان مناسبی است که به دنبال راه حل باشیم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *