برنامه صدای اگزوز ماشین ها

41. تهیه و ارسال گزارش وضعیت سفارشات خارج طی فرم (جدول آخرین وضعیت سفارشات خارج) برای مدیر تدارکات، مدیرعامل، مسئول واحد برنامه ریزی و هماهنگی مواد و مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل تولید به صورت هفتگی توسط واحد تدارکات خارج.

در این گزارش قصد داریم با تانکهای بومی و ایرانی آشنا شویم. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.

توضیح مشکل: متوجه می شوید که لاستیکها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند.لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند. این محلول را سعی کنید بیش­تر از مکان­های معتبر خریداری کنید که نمایندگی مشخصی در ایران داشته باشد، برخی از برند­های اروپایی ممکن است که استاندارد و با کیفیت و یا مناسب برای خودروهای ایرانی نباشند، در این مورد هم دقت کنید.

با عصبانیت به چشمای وحشیش نگاهی انداختم، این دختره عوضی اینجا چیکار میکنه؟ تغییرات جزیی در سیستم هیدرولیک فرمان 206، باعث نرمتر شدن آن نسبت به نمونه های فرانسوی شده است. این یعنی مصرف سوخت هم کاهش مییابد و هدر رفت انرژی کمتر میشود.در سیستمهای جرقهزنی با دلکو، برق رسیده به دلکو ازطریق وایرها به شمعها منتقل میشود؛ اما هماندازهنبودن طول این وایرها بهدلیل موقعیت متفاوت دلکو با هریک از شمعها، باعث یکساننبودن جرقه در سر هریک از شمعها میشود.

یکی از ضعفهای استفاده از دلکو این بود که توزیع جریان الکتریکی بین شمعها به میزان یکسان و در زمان مشخص صورت نمیگرفت و دلکو بهسرعت از تنظیم خارج میشد؛ اما با حذف این قطعه و صدور فرمان قطع و وصل جریان الکتریکی از سوی ECU و پیشرانهی خودرو کارکردی بهینه و منظمتر پیدا کرده است.

زنش اومده، برو بیرون پیش یکی دیگه لذت ببر و شبت و تا صبح سر کن! در ساخت متعلقات این پیشرانه بارها تغییرات اساسی اعمال شده است و حتی سیستم Intake و تراتل های اگزوز نیز مورد بازنگری قرار گرفته تا حتی در دورهای پایین نیز تمامی 142 اسب بخار ناقابل در اختیار راننده باشد.

حرفش تا پوست و استخونم نفوذ کرد و جیگرم رو به آتیش کشید. برای مثال در شکل 3-الف یک هدرز 1-4 را مشاهده می کنیم،که عدد سمت چپ تعداد ورودی و عدد سمت راست خروجی هدرز را بیان میکند که البته همواره به 1 ختم می شود.

صدای منبع اگزوز زیر هست، و معمولا برای موتورهای قوی تر از سایز بزرگ استفاده می شود و شما میتوانید از هر دو مدل استفاده کنید. صدای ماشین در حال حرکت برای حرفهایها. در گلخانه ها و مرغداری ها، ابعاد آن بزرگتر و حجم جابجایی هوا بیشتر و فن گلخانه ای نام میگیرد.

تغییراتی در آن ایجاد کنید و احساس خواهید کرد که بودن در کابین چقدر راحت تر شده است. با صدای داد وحشتانکش اشک از چشمهام سرازیر سد و راهشون رو روی گونم پیدا کردن، چقدر ضعیف و سست بودم ولی در قالب سنگ!

سکوت کردم و حرفی نزدم که با داد دوباره جملاتش رو تکرار کرد. دوباره نقاب بی خیالیم رو روبه نادیده گرفتنم کشیدم. مثل خودش گفتم: تو کی هم برام آشنایی هم غریبه؟

انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *