بررسی بخش های سیستم اگزوز ماشین

ماده 38 ـ شهرباني ميتوانداز كليه وسايل نقليه هرسال يك يا چند نوبت معاينه بعمل آورده در اينصورت مالكين و رانندگان مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت معاينه درتاريخ ومحلي كه شهرباني قبلا اعلام مينمايد حاضرسازند.

ماده 41 ـ شهرباني پس ازمعاينه وسيله نقليه در صورت وجود تجهيزات مقرر دراين آئيننامه وفقدان نقص فني برگ معاينه صادر وبآورنده وسيله تسليم مينمايد. ماده 32ـ تبديل گواهينامه رانندگي صادرشده از كشورهاي خارج به گواهينامه رانندگي ايراني منوط به مشاهده گواهينامه رانندگي خارجي و ترجمه رسميآن و ساير مدارك لازم با توجه بكيفيت و نحوه صدور گواهينامه خارجي در كشور صادر كننده آن خواهد بود.

ماده 34 ـ براي كسانيكه گواهينامه رانندگي آنان توقيف شده نبايد مجدداً گواهينامه صادر شود و بفرض صدور از درجه اعتبار ساقط است و وسيله شهرباني اخذ و ابطال خواهد شد.

2 ـ هرگاه گواهينامههاي متعددي جهت رانندگي يكنوع وسيله نقليه بنام يكنفر صادر شود يكي از آنها را بانتخاب او بوي تسليم و بقيه را اخذ و ابطال نمايد. ماده 37 ـ راندن كليه وسايل نقليه عمومي بدون دردست داشتن برگ معاينه معتبرممنوع است اين برگ كه مدت اعتبارش در متن آن قيد ميگردد بايد هميشه برسطح داخلي شيشه جلوي وسيله نقليه بنحويكه براي مأمورين انتظامي قابل رؤيت باشد نصب گردد.

کاتالیزور تغییراتی در ساختار شیمیایی ایجاد می کند: گازها به ناخالصی های کمتر سمی دی اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن تبدیل می شوند.

کاتالیزور های سرامیکی دارای سلول های مربعی شکل هستند که میتواند بین ۱۰ تا ۱۰۰ اینچ متفاوت عمل کنند. یکی از قطعات مهم در خودروهای امروزی قطعه ECU یا همان کامپیوتر خودرو می باشد که تقریبا اکثر رفتارهای خودرو را کنترل و تنظیم می کند.

هرگاه صاحب گواهينامه مشمول تبصره ماده 193 اين آئين نامه باشد تمام محكوميتها و تخلفات مورد نظر كه در گواهي مأخوذ ثبت بوده بايد در اين گواهينامهاي كه بوي تسليم ميشود درج گردد.

ماده 36 ـ هرگاه دارنده گواهينامه يكي از شرايط پزشكي مذكور در اين آئين نامه را از دست بدهد شهرباني ميتواند از او دعوت نمايد كه ظرف يكماه براي انجام آزمايشهاي ضروري حاضر شود. در بعضی از خودروها، برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاید، از ورودی منیفولدهای صیقلی استفاده میکنند.

ا«اتوبوسِ پیاده» برای بچه های مدرسه: این نوآوری که الان در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا متداول شده راهِ ایمن و با نشاطی است که از طریق آن دانش آموزان همراه با همکلاسی های خود، تعدادی از معلمان و اولیا به صورت گروهی خود را از خانه به مدرسه می رسانند.

نکته بعد در مورد شتاب ، حقیقتش نمیتونم به قطعیت درمچرد شتاب نظر بدم چون کاتالیزورم هم کیپ نبود ولی به قطعیت میتونم بگم در دور بالای 4500 گاز خورش بهتر شده و در دور پایینتر اگرم زیاد شده محسوس نیست !

انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *