اگزوز ماشین چیست و چه عملکردی دارد؟

شهرباني پس از وصول در خواست خريدار فتوكپي يا رونوشت مصدق سند انتقال، كارت مشخصات جديدي بنام او صادر و بوي تسليم خواهد نمود.

ماده 14 ـ مالك وسيله نقليه در صورتيكه بخواهد موتور يا هر يك از قطعات اصلي يا رنگ آنرا تغيير دهد موظف است قبلاً مدارك مربوط را بشهرباني جهت كسب اجازه تسليم نمايد تا پس از تغيير آنها كارت مشخصات جديد صادر گردد.

ماده 21ـ هر كس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن نوع وسيله نقليه باشد.

شهرباني در قبال اخذ گواهي نامه بصاحب آن داده ميشود بجاي گواهينامه مأخوذ معتبر محسوب است. ماده 18 ـ پس از رفع اشتباه يا فراهم شدن موجبات استرداد پلاك مذكور در بند 2 پلاك بصاحب وسيله نقليه مسترد خواهد شد.

ماده 16 ـ شخصي كه وسيله نقليه در اختيار و تصرف او است (اعم از اينكه مالك باشد يا نباشد) موظف است در صورتيكه وسيله نقليه مورد تصرف غير مجاز واقع شود و همچنين پس از رفع تصرف غير مجاز حداكثر ظرف 48 ساعت مراتب را بمقامات انتظامي محل اعلام دارد.

ماده 20 ـ كليه دارندگان وسائل نقليه موظفند ظرف دوماه ازتاريخ تصويب اين آئين نامه نشاني دقيق خودومشخصات كامل وسيله نقليه خويش را بشهرباني محل شماره گذاري اعلام دارند. این اجناس از نظر ظاهری شباهت زیادی به به قطعه اصلی دارند و به سادگی نمیتوان آنها را شناسایی کرد.

به علت عدم توانایی اینگونه از کاتالیزور ها در کاهش آلاینده های اکسید نیتروژن، امروزه در موتورهای بنزینی از این نوع کاتالیزورها استفاده نشده و به جای آنها از کاتالیزورهای سه گانه بهره برده می شود. از این رو برداشتن این قطعه از روی اگزوز تشدید آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت .

هر قطعه در خودرو وظایف خاصی را برعهده دارد و بهمنظور خاصی در آن به کار رفته است. ماده 10 ـ هر گاه كارت مشخصات يا پلاك اتومبيل مفقود يا ضايع گردد مالك وسيله نقليه موظف است ضمن اعلام مراتب بمقامات صلاحيتدار حداكثر ظرف 48 ساعت شخصاً يا وسيله نمايندة خود جهت اخذالمثناي كارت يا پلاك جديد بشهرباني مراجعه نمايد.

ماده 13 ـ درموارديكه مالك وسيله نقليه آدرس خود را تغيير ميدهد بايد ظرف 48 ساعت اداره شهرباني را كتباً از آدرس جديد خود مطلع سازد.

ازآنجاییکه نام اینتگرا قبلاً با سیویک مرتبط بوده است، انتخاب این نام برای عرضهٔ نسخهٔ شیکتری از سیویک در چین چندان عجیب به نظر نمیرسد؛ بنابراین حتی اگر اینتگرا از سیویک اسپرتتر نباشد اما میراث این نام باید خریداران چینی را به خود جلب کند.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *