اگزوز ماشین چیست و چه عملکردی دارد؟

سنسورهای اکسیژن از نوع wide band به دلیل داشتن برخی مدارات اضافی داخلی نسبت به سنسورهای اولیه (دو نوع سنسور ذکر شده در بالا) امکان تعیین دقیق تری از نسبت سوخت (مخلوط هوا و بنزین) مناسب را به موتور می دهند.

واشر گلویی دو پیچ لیفان 620 1800 سی سی مناسب خودروی لیفان 620 با حجم موتور 1800 سی سی بوده و در داخل موتور این ماشین نصب میشود.

این قطعه معمولا در بخش زیرین خودرو و بسیار نزدیک به سطح زمین نصب می شود به همین دلیل است که عبور ماشین از روی ناهمواری ها و یا تردد در مسیرهای پر از آب باعث آسیب دیدن این قطعه می شود.

نقش اگزوز خودرو چیست؟ زیرا کاتالیزور یک سنسور اکسیژن دارد که اکسیژن مورد نیاز برای احتراق سوخت را با کمک (ECU) یا مغز هوشمند خودرو تنظیم و کنترل می کند و با تنظیم مکش هوا ، احتراق سوخت با میزان دور موتور متناسب می شود .

رنگ و قوام دود از لوله اگزوز را می توان با طراوت نفس انسان مقایسه کرد – یک ارگانیسم سالم (چه از نظر بیولوژیکی و چه از نظر مکانیکی) بخارهای تمیزتری را نسبت به یک بیمار بازدم می کند.

به تنظیم آن تا جایی که دور آرام موتور افزایش پیدا کند و از خاموش شدن موتور جلوگیری شود، بپردازید . وقتی موتور در دور آرام خاموش می شود احتمالا پیچ گاز تنظیم نیست. وقتی قدرت موتور به طور کاملا محسوس افت کرده است احتمالا اهرم گاز تنظیم نیست.

وقتی قدرت موتور به طور کاملا محسوس افت کرده است احتمال دارد بنزین به اندازه کافی به موتور ارسال نمی شود. وقتی قدرت موتور به طور کاملا محسوس افت کرده است احتمال دارد در مسیر لوله های هوا نشتی وجود داشته باشد .

وقتی قدرت موتور به طور کاملا محسوس افت کرده است احتمالا فشار کمپرس از میزان مجاز کمتر می باشد پس ایراد را در مجموعه داخلی سیلندرها جست وجو کنید .

وقتی قدرت موتور به طور کاملا محسوس افت کرده است احتمالا فیلر سوپاپ ها صحیح نیست بنابر این فیلرگیری کنید .

پس تمام قطعات متصل به منیفولد را بررسی و محکم کنید . وظیفه انتقال قدرت به هر دو محور را بر عهده دارد.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.