اگزوز ماشین و تمام نکاتی که باید بدانید

در صورت خرابی این قطعه و ارسال دادههای ناصحیح به واحد پردازشگر کنترل مرکزی خودرو، میزان پاشش سوخت توسط انژکتورها که از سوی ایسیو کنترل میشوند، چندان دقیق نخواهد بود و در صورت تزریق بیشازحد سوخت به درون سیلندر، موجب بروز خامسوزی در موتور خواهند شد.

سنسور اکسیژن با تجزیهوتحلیل گازهای خروجی از اگزوز و ارزیابی میزان اکسیژن موجود در این گازها، اطلاعات لازم را به ایسیو جهت تعیین میزان پاشش دقیق سوخت ارسال خواهد کرد.

برخی از دارندگان خودروهای مسابقهای برای افزایش میزان خروج گازهای خروجی و بالابردن شتاب و همچنین برای داشتن صدای زیبا از اگزوز اسپورت استفاده میکنند.

خرابی سیستم اگزوز نیز، یکی دیگر از عواملی است که میتواند موجب اختلال و بروز خطا در عملکرد سیستم پاشش سوخت به درون موتور شود و ضمن افزایش میزان مصرف بنزین، موتور را با پدیده خامسوزی مواجه کند؛ بنابراین، واجب است که همواره از سالمبودن تمامی منبعهای اگزوز و همچنین لولههای این سامانه اطمینان حاصل کنید.

نیز اطلاعات لازم جهت میزان و زمان پاشش سوخت را به کامپیوتر مرکزی موتور ارسال میکنند؛ بنابراین، خرابی آنها نیز ممکن است به بروز عیب خامسوزی منجر شود.

بنابراین، بهتر است انژکتورها طی بازههای مشخص توسط افراد متخصص چک شوند و در صورت کثیفی، شستشو داده شوند و اگر نیاز به تعویض داشته باشند، این کار صورت گیرد تا موتور خودرو بدون خامسوزی و در بهترین حالت به کار خود ادامه دهد.

بنابراین، پس از بازشدن سوپاپ دود، بخشی از سوخت همراه با سایر گازها به صورت خام به سمت انتهای اگزوز روانه خواهد شد. روغنی که برای روان سازی قطعات موتور خودرواستفاده میشود به چند علت میتواند وارد محفظه احتراق شود و به همراه مواد سوختی دیگر بسوزد و ایجاد دود آبی بکند .

21.بررسي و تاييد فرم درخواست ثبت سفارش توسط مسئول تداركات خارج و مدير تداركات در فتوكپي فرم مربوطه و ارسال آن همراه با نسخ اصلي به دفتر مديريت. ۱- الف: تنظیم نبودن شناور که باید طوری آن را تنظیم کنید که بنزین تا مقدار دو سوم از پیاله را اشغال کند.

هر کدام از روش های که برای خرید دستگاه های اگزاست فن به کار برده می شود رویه خاص خود را دارد که می تواند کار را برای خریداران آسان کند.

صدای بوم بوم ناگهانی و بلند نیز به معنی این است که قطعه ای در ماشین شما دچار شکستگی شده که این هم باعث از دست دادن کنترل راننده خواهد شد.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.