اگزوز ماشین و تمام نکاتی که باید بدانید

كمك ترمز و يا ترمز موتور و همچنين ترمز دستي بايد حداقل روي يكي از چرخهاي هر طرف مقطع طولي وسيله نقليه عمل نمايند. ب ـ روزها دو پارچه قرمز رنگي كه سطح هر يك حداقل نيم متر مربع باشد در انتهاي بار آويزان كنند به نحوي كه رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله 150 متري ببينند.

پ ـ يك نورتاب به رنگ قرمز در عقب و همچنين يك نورتاب به رنگ زرد در جلو كه نور وسايل نقليه پشت سر و جلو را از فاصله 20 متري منعكس نمايد. چراغ قرمز ـ عبور پيادگان از عرض راه ممنوع است.

فصل هفتم ـ تصادفات ماده 87 ـ راننده هر وسيله نقليهاي كه مرتكب تصادف منجر به جرح يا فوت گردد، موظف است بلافاصله وسيله نقليه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب علايم ايمني هشدار دهنده برابر ماده (71) اين آييننامه، رانندگان وسايل نقليه ديگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامي كه تشريفات مربوط به رسيدگي از سوي راهنمايي و رانندگي و پليس راه پايان نيافته از تغيير وضع وسيله نقليه يا صحنه تصادف خودداري نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراكز درماني نمايد.

با وجود اين اگر وسيله نقليه داراي بيش از دو محور باشد ميتوان اجازه داد كه روي چرخهاي يكي از محورها عمل ننمايد.

ب ـ بلند كردن دست يا دستهاي مأمور به دو طرف و به طور افقي ـ مفهوم اين حركت براي كليه استفادهكنندگان از راه كه جهت حركت آنها در امتداد جهت نشان داده شده با دست يا دستهاي مأمور صلاحيتدار ميباشد، به معناي ايست خواهد بود.

همين اقدامات هنگام ديدن تابلوي ايست بايد انجام شود. از انجایی که انجام فرایند های مختلف در این فضاها بو های بسیار نامطیوعی ایجاد و افرادحاضر در انجا ممکن است با مواد شیمایی خطرناک و مضری در گیر باشند از اگزاست فن ها می توان برای راحتی و ایمنی آن ها استفاده کرد.

ماده 185 ـ وسايل نقليه امدادي كه مجاز به داشتن چراغ گردان يا آژير خطر ويژه ميباشند تنها هنگامي كه براي انجام مأموريتهاي مهم و فوري در حركتند، بايد از آنها استفاده نمايند. ماده 103 ـ در چراغهايي كه به عنوان چراغ راهنماي عابر پياده مورد استفاده قرار ميگيرند، رنگها داراي معاني زير است: چراغ سبز ـ پيادگان مجاز به عبور از عرض راه ميباشند.

برای رفع این مشکل میتوانید از از قطعهای به نام کوئیک شیفتر استفاده کنید تا در فاصله بین تعویض دندهها تا حدی از کاهش شتاب و سرعتگیری جلوگیری کند.

این باکس ها عموما از جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک ضد خوردگی و زنگ زدگی و همچنین با عایق های صدایی و دمایی درونی تجهیز شده اند و صدای فن ها را تا 84% کاهش می دهد.

این پالس ها در هوا با سرعت صوت حرکت میکنند. کاتالیزور مولکول ها را به اتم های سازنده آنها تجزیه می کند. می شود فیکسچر فرز کاری نامیده می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *