اگزوز ماشین، انواع مختلف با صداهای مختلف دارد

هنگامی که خاموش کننده مونتاژ می شود، باقی می ماند درونی بانک های دوره ای برای اتصال آن به قاب. آنچه که باید بدانیم نقش کمک فنر به عنوان جزیی از سیستم تعلیق میباشد که به صورت اتصال قابل ارتجاع (الاستیک) بین چرخ و اتاق خودرو قرار دارد.

وظیفه اصلی کمک فنر کنترل حرکات فنر و سیستم تعلیق است به طوری که در کمک فنر پیستونی که به انتهای میله پیستون نصب شده است با بالا و پایین رفتن چرخ در سیلندر حرکت کرده و با عبور دادن روغن از یک طرف پیستون به طرف دیگر آن از طریق مسیرهای تعبیه شده، سرعت حرکت فنر و سیستم تعلیق را کند کرده و نیروی مقاومی در مقابل این حرکت ایجاد میکند.

این هزاران صدای ریز در هر دقیقه به سمت لوله خروجی اگزوز، با سرعت بالا شلیک می شوند، و صداها با برخورد به دیواره لوله، بالا پایین می کنند تا در نهایت یک صدای بسیار بلند و ناخوشایند بوجود آید.

زمانی که باور کردید کمک فنرها در ۲۰٫۰۰۰ کیلومتر پیمایش خودرو حداقل یک میلیون بار حرکت عمودی دارند متوجه اهمیت عملکرد صحیح کمک فنرهای خودرو میشوید.

بهطورکلی دو دلیل اصلی جهت بهکارگیری کمک فنرها در وسایل نقلیه موتوری مطرح است؛ اول ایمنی حرکت که در این حالت تماس چرخ با سطح جاده تامین میشود و دوم راحتی حرکت که در این حالت ارتعاشات بدنه خودرو به حداقل کاهش مییابد.

در نتیجه وجود چالش­های فراوان جهت استفاده از فلزات گرانبها سبب شده است که این فلزات از سال 2017 به عنوان مواد وارداتی با ریسک و اهمیت اقتصادی بالا به شمار آید و با توجه به محدود بودن منابع، نگرانی در مورد آینده آن نیز بیشتر باشد.

مقدار این نیرو به سرعت حرکت پیستون، اندازه و تعداد سوراخهای آن بستگی دارد. سوم، تابع مبدل یک بخشی جدایی ناپذیر از سیستم کنترل موتور خودرو شما، به ویژه در سال 1994 و بعد از آن وسایل نقلیه OBD II است، و شما روشنایی موتور CHECK ENGINE را روشن می کنید و ممکن است در هنگام حذف مبدل ها مشکلات رانندگی داشته باشد.

کمک فنرها براساس یک روش و قاعده مشخص برای مستهلکنمودن ارتعاشات طراحی شدهاند که این طراحی همزمان با طراحی خودرو انجام میپذیرد.

این فاصله حتی زمانی که ترمزگیری در جادههای ناهموار باشد افزایش مییابد. از این رو پیا صنعت به عنوان کارخانه تولیدی اگزوز تلاش دارد با اعطای نمایندگی در استان های مختلف مسیر دسترسی کاربران به محصولات این مجموعه را با سادگی فراهم کند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، اگزوز یکی از قطعات مهم بکار رفته در خودروهای باشد وظیفه انتقال دود حاصل از احتراق درون سیلندر را به خارج از موتور خودرو دارد البته در خودروهای امروزی وظایف اگزوز بیشتر از خارج کردن دود از خودرو می باشد و اگزوز نقش زیادی در مصرف سوخت خودرو دارد.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.