اگزوز ماشین، انواع مختلف با صداهای مختلف دارد

نتایج نشان داد نانوذرات موجود در سیال خنک کننده و نانوذرات موجود در روغن موتور تاثیر معنی داری درسطح احتمال یک درصد بر میزان مصرف سوخت و گازهای خروجی از اگزوز (مونواکسیدکربن، هیدرو کربن و اکسیژن)داشتند. در اثر افزایش نانو مواد، میزان اکسیژن تا 2 درصد، مونواکسیدکربن تا 24/3 درصد و هیدروکربن های نسوخته تا 57 درصد کاهش یافتند.

هدر ها محدودیت را کاهش می دهند و موتور شما را قادر می سازد که اسب بخار بیشتری داشته باشد. کاتالیست براي كاهش همزمان سه نوع گاز سمي و آلاينده هوا شامل: مونوكسيدكربن (CO) هيدروكربن هاي حاصل از احتراق ناقص (HC)، و اكسيد نيتروژن (NOX)، و تبديل آنها به گازهاي غيرسمي بخار آب (H2O) ، نيتروژن (N2 ) و دي اكسيد كربن (CO2)، مورداستفاده قرار مي گيرند.

2) موتور مانند موتور پس از عملکرد ضعیف، ناپایدار عمل، گاز اگزوز دود هنوز سفید، می توانید همچنان به پیش گرم کردن موتور پس از شروع مانند شروع هنگامی که دود سفید می تواند با موتور به تدریج اجرا ناپدید شده، نشان می دهد که شروع اصلی به علت دمای موتور آسان بیش از حد کم است برای شروع.

زیاد بودن خلاصی سوپاپ به معنی دیرتر باز شدن سوپاپ و کم بودن خلاصی سوپاپ به معنی دیرتر بسته شدن آن است.

این اشتعال عامل حرارت زیادی بود که در اثر تراکم زیاد هوا بوجود میآمد. اگر مشکل با تعویض فیلتر هوا رفع نشد، در این صورت دود سیاه خروجی از اگزوز شما نشان از به هم ریختگی نسبت هوا به بنزین در موتور است.

اما به صورت تفصیلی میشه چند دلیل برای اون آورد: اول اینکه مثل اغلب موتورهای دیزل قدرتی که اگزوز با کوتاه ترین فاصله از موتور بیرون میاد و گازهای احتراقی رو خارج میکنه , اگزوز تراکتور هم باید در نزدیکترین محل نسبت به موتور اون قرار داشته باشه.

بیشترین کاهشمصرف سوخت به مقدار 6/6 درصد نسبت به تیمار شاهد (بدون نانو سیال و نانو روغن) بود. نتایج نشان داد که B0 دارای بیشترین مقدار توان و B50 دارای کمترین مقدار توان بوده است. اگر دمای آب موتور می رود، قسمت بالای مخزن کردن فوران کننده است، سطح روغن در پوسته نیز که آب وارد محفظه احتراق نشان داده شده است.

نانو روغن و نانو سیال بر مصرف سوخت و گازهای خروجی از اگزوز تراکتور MF399بررسی شد. بازخورانی گازهای اگزوز به هنگام استفاده از مخلوط های سوختی دیزل- بیودیزل یک راه کار مناسب برای کاهش NO به شمار می آید.

توان و گشتاور موتور با استفاده از سوخت بیودیزل کاهش می یابد. بعد از کوتاه کردن منبع درب منبع را جوش دادیم.

سپس خودروی خود را به نخستین تعمیرگاه برسانید. 89 ـ منطقه ممنوعه: منطقه و محلي كه آمد و شد وسايل نقليه در آنها به وسيله علايم خاص و يا اعلام قبلي مراجع صلاحيتدار ممنوع شده باشد. ماده 19 ـ شهرباني ميتواند پلاك شماره ويژه ياموقت متعلق بسازندگان وفروشندگان ياحمل كنندگان وسائل نقليه را بعلت عدم لزوم استعمال يااستعمال برخلاف مقررات آن يا بعلت تقلب درآنها پس بگيرد.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.