اگزوز تیبا – یدک ماشین اراک

40 ـ شماره وسيله نقليه ـ عدد يك يا چند رقمي كه از طرف متصديان مربوط روي پلاكهاي مخصوص منقوش و بوسيله نقليه منصوب ميگردد. 47 ـ گذر گاه پياده ـ در تقاطع راهها امتداد پياده روها در سواره رو يا هر محل ديگري از سواره رو كه بوسيله خط كشي يا ميخكوبي يا ساير علائم جهت عبور پيادگان اختصاص داده شده.

57 ـ وسيله نقليه كشاورزي ـ بوسيله نقليهايكه جهت امور كشاورزي ساخته شده مادام كه در مزارع كار كند اطلاق ميشود. ب ـ هرگاه وسيله نقليه سر پيچ يا تپهاي از كار بيفتد علايم بايد در فاصلههاي مناسبي قرار داده شود تا رانندگان وسايل نقليه ديگر، از فاصله 200 متري متوجه خطر شوند.

اگزوز های ۹۱۸ به خاطر اینکه در بالای پیشرانه قرار دارند و خروجی آن به صورت مستقیم قرار دارد، بسیار کوتاه تر از نسخه استاندارد لولههای اگزوزی هستند که در زیر خودرو قرار دارند.

56 ـ وسيله نقليه غير موتوري ـ وسيله نقليهايكه نيروي محرك آن از موتور نباشد. 41 ـ ظرفيت اتومبيل ـ وزن بار يا تعداد مسافر كه از طرف افسر كاردان فني شماره گذاري شهرباني براي وسيله نقليه تعيين ميشود.

54 ـ وسيله نقليه امدادي ـ وسيله نقليه مخصوص خدمات پليسي، بهداشتي، آتش نشاني و امثال آنها كه وسيله شهرباني تعيين و با علائم مخصوص مشخص ميشود. هدف: انجام عمليات خريد اقلام موثر بر كيفيت به طوري كه اطمينان حاصل شود مشخصات خريد با نيازهاي تعيين شده مطابقت دارد.

توضيح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شويد که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. اگزوز این صداها را خنثی می کند. 37 ـ سازندة وسايل نقليه ـ شخصي يا مؤسسه يا كار خانهاي كه وسائل نقليهاي را كه مطابق اين آئين نامه بايد شماره گذاري شوند ميسازد ـ يا قطعات ساخته آنها را سوار (مونتاژ) مينمايد.

48 ـ گواهينامه رانندگي ـ اجازه نامه براي رانندگي وسايل نقليه كه از طرف مقامات صلاحيتدار بنام اشخاص صادر شود.

45 ـ كارت شهري ـ كارتي كه مجوز رانندگي وسائل نقليه عمومي در شهر و حومه ميباشد. 44 ـ كارت مشخصات ـ كارتي كه مشخصات مالك و وسيله نقليه شماره گذاري شده در آن ثبت و بمالك وسيله نقليه تسليم ميگردد.

52 ـ مينيبوس ـ هر نوع وسيله نقليه موتوري مسافر بري كه ظرفيت آن با راننده حداقل ده نفر و حداكثر بيست و يكنفر باشد.

50 ـ مواد خطر ناك ـ هر نوع مواد منفجره يا محترقه يا مايعات آتش زا و گازهاي فشرده و امثال آنها. به عبارت دیگر، اگر موتور خودرو به صورت موثر کار نکند، مثلا به دلیل شمع های کهنه یا هر علت مخرب دیگر، سوخت را به صورت مناسب نمی سوزاند، و مقدار زیادی مواد در سیستم اگزوز انبار میشود.

انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *