انواع رنگ دود اگزوز؛ رنگ دود ماشین علامت چیست؟

کاپوت رو بزنین بالا و هر ۳۰ ; ۴۰ ثانیه موتور رو در حد سه چهار ثانیه روشن کنین و بعدش خاموش کنین.

تجهيزات مورد استفاده در آزمايشهاي مربوط به اندازهگيري گازهاي خروجي از اگزوز اتومبيلها، متشكل از سه قسمت اصلي به شرح زير ميباشند . با وجود اينكه اين عمل از مشكلات فوق جلوگيري ميكند، ولي خود به دليل تخليه گازهاي آلاينده خروجي به اتمسفر، مشكلاتي را براي محيطزيست ايجاد ميكند.

جهت اندازهگيري گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز اتومبيل، نياز به نمونهگيري از اين گازها، ضمن كاركرد اتومبيل تحت شرايط واقعي جاده ميباشد كه در برگيرندة سرعتهاي مختلف موتور در بارهاي متفاوت است.

در نهايت همانطور كه در چكيده اشاره شد، 17 گونة متفاوت از انواع اتومبيل انتخاب شدهاند كه حداكثر تعداد هر نمونه 7 و حداقل آن 2 خودرو ميباشد. هدف از ارائه اين بخش آن است كه براي اطلاعات طبقهبندي شده حاصل از نمونهگيري 17 گونه متفاوت اتومبيلها، شاخصهاي تمايل مركزي (بهترين آنها: ميانگين) و شاخصهاي پراكندگي (بهترين آنها: واريانس و انحراف معيار) بهدست آيد.

پس از تعيين ضرايب و انجام تستها نتايجي ارائه شدهاند كه مثلاً به هر خودرو امتيازي بين 0 تا 100 داده شده است.

به دليل اينكه اتومبيلها با توجه به تعداد زيادشان، امكانات و تجهيزات گستردهاي نياز دارند، لذا انجام بررسي تعداد محدودي از آنها كه با يكي از روشهاي نمونهگيري (Sampling methods ) انتخاب ميشود امري بديهي است. وقتی هم که تازه موتو رو روشن میکنید و موتور سرده سوختن درست انجام نمیشه و باعث میشه که بخار اب بیشتری تولید بشه.که بعد از گرم شدن موتور سوختن بنزین به حالت معمولی بر میگرده و اصلا جای نگرانی نداره.

چون خودروهاي موجود كه در دهههاي 49-1340، 59-1350، 69-1360 و بين سالهاي 71-70 ساخته شدهاند، با يكديگر اختلاف دارند؛ از اينرو حجم نمونههاي انتخابي از هر دهه مشخصاً با هم مساوي نخواهند بود.

1- وضعيت مكانيكي و سلامت ناوگان خودروهاي موجود مشخص ميگردد. از آنجاييكه براي بهدست آوردن يك نماي كلي از تست فني هر اتومبيل نياز به وجود يك مبنا براي مقايسه ميباشد، براي هريك از ويژگيهاي مشخصكننده وضعيت مكانيكي خودرو ضرايبي تعيين و دخالت داده شدهاند.

از اينرو براي افزايش ميزان دقت نمونهگيري، اين تعداد محدود بايد با ويژگيهاي عمومي حجم نمونه مطابقت داشته باشد. بعضی وقتها لازم نیست برای اینکه عیب موتور خودرو را پیدا کرد ،دل و روده آن را بیرون بریزید یا از دستگاه جانبی مانند دستگاه دیاگ یا هر دستگاه عیب یاب دیگری استفاده کنید کافی است به نشانه هایی که خودرو خودش به شما نشان میدهد دقت کرده تا در مشکل ماشین خود را پیدا کنید .

در اين پروژه، شاسي دينامومتر مورد استفاده جهت آزمايشات اتومبيلها، از نوع كليتون مدل (Clayton,split – Roll Unit ) ميباشد؛ كه از نظر فيزيكي قابليت تطبيق با طيف گستردهاي از اتومبيلهاي سايز كوچك (نظير سيتروئن ژيان) تا سايز بزرگ (مانند مينيبوسبنز) را دارست.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *