انواع رنگ دود اگزوز؛ رنگ دود ماشین علامت چیست؟

6 ـ اگر متقاضي بعلت فقدان دست يا پا وياضعف بعضي از عضلات دست يا پاكه بمناسبت ابتلاء بفلج ياامراض ديگري حاصل شده نتواند مستقلا يا بااستفاده ازدست و پاي مصنوعي ويا بكمك ماشين هائي كه وسائل مخصوص براي تسهيل رانندگي در آنها تعبيه شده براحتي ازعهده رانندگي برآيد.

6 ـ اگر متقاضي بعلت فقدان دست يا پا و يا ضعف بعضي از عضلات دست يا پا كه بمناسبت ابتلاء به فلج يا امراض ديگري حاصل شده نتواند مستقلا يا با استفاده از دست و پاي مصنوعي و يا بكمك ماشينهائي كه وسائل مخصوص براي تسهيل رانندگي در آنجا تعبيه شده براحتي از عهده رانندگي برآيد.

ب ـ براي گواهينامه پايه يك و كارت مخصوص رانندگي با وسايل نقليه عمومي و اتومبيلهاي آموزشگاههاي رانندگي با يك چشم دو دهم و چشم ديگر ده دهم با ميدان ديد طبيعي يا در صورتيكه ميدان ديد يك چشم كمتر از ده دهم باشد مجموع ديد دو چشم چهارده دهم با ميدان ديد طبيعي.

الف ـ براي گواهينامههاي پايه دوم اتومبيل و تراكتور و ويژه و موتورسيكلت با يك چشم يك بيستم و يا چشم ديگر نه دهم با ميدان ديد طبيعي يا در صورتيكه ميزان ديد يك چشم كمتر از نه دهم باشد مجموع ديد دو چشم دوازده دهم با ميدان ديد طبيعي.

2- در صورتيكه متقاضي كور باشد مگر براي متقاضيان گواهينامه هاي دوچرخه پائي و موتور سيكلت و تراكتور زراعي و پايه دوم شخصي اتومبيل كه فاقد يك چشم بوده و ميزان ديد چشم سالم آنان نيز كمتر از 9/ 10 نباشد و بعلاوه دارندگان گواهينامه پايه دوم شخصي اتومبيل فاقد يك چشم بايد نقص ميدان ديد خود را با نصب آئينه مخصوص در اتومبيل جبران نمايند.

4 ـ براي كر مطلق و كوژپشت بجز گواهينامه پايه دوم رانندگي بدون آنكه اجازه رانندگي با وسائل نقليه عمومي و اتومبيلهاي آموزشگاههاي رانندگي را داشته باشد. 7- کارکرد بد و ضعیف موتور که با لرزش همراه است نشانه خرابی مبدل کاتالیستی است .

اگر زمانی که موتور تحت فشار قرار میگیرد عملکرد آن خیلی افت نمیکند، ممکن است مشکل واشر سرسیلندر جزئی باشد. نشت این مایع و ترکیب آن با روغن موتوری که در کانالهای مجاور با مجاری آب قرار دارد میتواند مشکل جدیدی ایجاد کند و به اصطلاح ماشین آب و روغن قاطی کند.

این قطعه ، بر روی بلوک سیلندر در سمت خروج دود سیلندرها قرار گرفته و گازهای خروجی از سوپاپ دود سیلندرها را به سمت لوله های اگزوز ، راهنمایی می کند.

در نهایت اگزوز با کاهش صدا و انتقال گازهای ناشی از احتراق سبب کاهش دمای گازهای خروجی نیز می شود که این کاهش دما نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا گازهای خروجی از محفظه احتراق بیشتر از 800 درجه سانتی گراد دما دارند و قبل از آزاد شدن به هوا حتما باید دمای آن ها کاهش داده شوند که تمام این کارها زمان در اگزوز انجام می پذیرد.

هر نوع انبار اگزوز ممکن است در همه درجات تولید نشود. ماده 25 ـ درخواست كننده هر نوع گواهينامه رانندگي بايد مداركي را كه از طرف راهنمائي و رانندگي اعلام ميشود بمراجع آگهي شده ارائه كند. ماده 28 ـ مدت اعتبار هر گواهينامه در متن آن درج ميشود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *