انواع رنگ دود اگزوز؛ رنگ دود ماشین شما نشانه چیست؟

انگشتم که قطرات کمی از خون روش نشسته بود رو توی دهنم کردم و نگاهی بهش انداختم. نذاشت حرفم رو ادامه بدم و رد نگاهم که به عکس دونفرشون دوخته شده بود رو گرفت و به عکس رسید، لب شکافت: میشناسیش مگه؟

تیکه ای از شیشه ی برنده که عکس رو در اسارت گرفته بود و عکس عروسی همون پسره و بیتا زیر شیشه بود؛ شیشه رو از روی عکس برداشتم و نگاهی بهش انداختم.

با دیدن چهره ی خودم با کمی تغییر که لبخند روی لبم نقش بسته بود و همون پسره رو درآغوش گرفته بودم دود از سرم بلند شد و متحیر به عکس خیره شدم.

با شنیدن صدای پایی عکس رو لوله کردم و به زور توی جیب شلوارم جاش دادم. پشت عکس رو نگاهی انداختم، یک و سال و نیم پیش!

با جاروی کوچیکی برگشت و شیشه هارو جمع کرد؛ به عکس نگاهی انداخت و اون رو لای سر رسید چرم مشکی رنگ میز مطالعه قرار داد. صدای شکستن شیشه های روی قاب عکس توی اتاق پیچید.

با تعجب به شیشه های خورد شده نگاهی انداخت گفت: چیشده؟ تیکه های شیشه رو روی هم گذاشتم، نوبت رسید به کادر چوبی دور قاب ورقه ی کاغذ سفیدی خودنمایی میکرد.

با رنگی پریده با وحشت سرم رو بالا بردم که تیکه ی ریز شیشه توی دستم فرو شد، در حالی که شیشه رو از دستم میکشیدم بیرون لبم رو از درد به دندون گرفتم و سری به معنای نه تکون دادم.

در این مجموعه زنجیرکش چرخ عقب نیز کاملا در دید شما قرار دارد که البته باید اعتراف کرد، جایگیری آن کمی ابتدایی طراحی شده است. در این مطلب قصد داریم ضمن تعریف عیب روغن سوزی و ارائه توضیحاتی درباره آن، اطلاعاتی پیرامون علائم و روشهای تعمیر این نقص را به استحضار برسانیم.

علل: زیاد بودن نقوض روغن در محفظه احتراق و یا بالا بودن سطح. همچنین، واشر سرسیلندر از نزدیک شدن گازهای احتراق به مسیرهای مخصوص مایع خنک کننده و روغن موتور جلوگیری میکند و بالعکس.

به این معنی که مهر و موم و گاید سوپاپ یا رینگ پیستون فرسوده یا شکسته شده و روغن و سایر روان کنندهها از این محل به بخش احتراق نشت میکند. کنجکاو به سمت ورقه ی کاغذ دستم رو دراز کردم که به جای صفحه ی نرم کاغذ، دستم با صفحه ی گلاسه ای برخورد.

انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *