از اگزوز ماشین آب میاد نشانه چیست

لكن هرگاه تصادف فقط منجر بخسارت مالي شود بنحويكه امكان حركت از وسيله نقليه سلب نشده باشد راننده موظف است وسيله نقليه را در نزديكترين محلي كه موجب سد معبر نگردد براي رسيدگي و معاينه متوقف سازد مگر اينكه در مورد خسارات از طرف بيمه مقرراتي وضع و اعلام شده باشد كه در اينصورت توقف در محل بشرط انجام مقررات بيمه از طرف رانندگان اجباري نخواهد بود.

ماده 79 ـ راننده هر وسيله نقليهايكه مرتكب تصادف منجر به جرح يا فوت گردد موظف است بلافاصله وسيله نقليه را در محل تصادف متوقف سازد و مادام كه تشريفات مربوط برسيدگي وسيله كار شناسان شهرباني يا ژاندارمري خاتمه نيافته مطلقاً از تغيير وضع اتومبيل يا صحنه تصادف خودداري نمايد.

ماده 85 ـ اتو سرويس ها( تعميرگاهها) و توقف گاه ها( پاركينگ ها) موظفند ظرف24ساعت پس از رؤيت وسيله نقليه اي كه آثارتصادف يا جاي گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذكرمشخصات اتومبيل و در صورت امكان با ذكر نام و نشاني راننده بشهرباني يا ژاندارمري محل اعلام دارند.

ماده 84 ـ هرگاه راننده وسيله نقليه اي دراثرتصادف توانائي اجراي مقررات مندرج درمواد82و83 را نداشته باشد در اينصورت مالك آن وسيله نقليه موظف است در اولين فرصت پس ازآگاهي ازواقعه مراتب را بمأمورين مربوط اعلام دارد.

ماده 86 ـ علائم راهنمائي ورانندگي كه براي كنترل و تنظيم عبور ومرور درراهها بكار ميرود وسيله شهرباني تعيين ميشود. ماده 88 ـ كنترل وتنظيم عبورومرور ممكن است بوسيله چراغ ها يا خطوط يا تابلوها يا نوشتهها يا مأموران انتظامي ويا بهروسيله ديگري كه بر حسب مورد مقتضي باشد بعمل آيد درهرحال فرمان پليس برتمام علائم ديگرمقدم است.

خودروی پژو ۲۰۶ ( تیپ مالتی پلکس) علاوه بر ECU دارای BSI نیز بوده ( BUILT-IN SYSTEM INTERFACE ) و این قطعه در زیر داشبورد در طرف راننده نصب می شود و هر دوقطعه ای که بخواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند باید از طریق این سیستم به یکدیگر متصل شوند.

صدای خودروهایی که از Straight Exhaust استفاده میکنند خالص به نظر میرسد؛ و این مزیت میتواند در پیست اتومبیلرانی جذاب باشد. همیشه با توجه به نوع روغنی که درون موتورسیکلت خود ریختهاید، در زمان مشخص شده با توجه به کیلومتر آن را تعویض کنید.

ماده 81 ـ رانندگان مذكور مكلفند در موارد تصادف منجربجرح يا فوت نام ونشان صحيح و مشخصات گواهي نامه رانندگي ووسيله نقليه خود را بلافاصله به مأمورين انتظامي اعلام دارند.

بیایید دریابیم چگونه می توان با دستان خود یک حرکت رو به جلو به سمت موتورسیکلت را انجام داد؟ این لوازم جانبی خودرو برای اسپرت کردن خودرو شماست و هر یک از این قطعات خودرو را باید بهصورت جداگانه خریداری نمایید .

برخورد هوا به کاسه روغن مقداری زیادی از گرد و خاک و کثافات آنرا می گیرد، چرا که این ذرات معمولاً سنگین تر بوده و در داخل روغن گیر می کنند.

هدرز چیست؟انجین آرتز هدرز انجین آرتز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *