آشنایی با سیستم اگزوز خودرو – کیان باتری، خرید اینترنتی باتری ماشین

این باعث می شود که جرقه های کربنی در یک سیلندر جمع آوری شود. در این برنامه نویسی پارامتر های جرقه به گونه ای تغییر داده میشود تا قدرت و شتاب قابل توجه ای در خودرو ایجاد شود .

اين پروانه بايد تا پايان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه مأموران انتظامي ارايه گردد. ماده 78 ـ رانندگان موظفند بدستور مأموران صلاحيتدار وسيله نقليه را جهت توزين بروي قپان ببرند. هرگاه ضمن توزين معلوم شود كه بيش ازظرفيت مقرر بارگيري شده بار اضافي تخليه ميشود.

ماده 77 ـ يدك ياهرنوع وسيله نقليه اي كه توسط وسيله نقليه ديگري كشيده ميشود بايد با سيم هاي آهني يا ميلههاي محكم بوسيله كشنده متصل شود بطوريكه هيچگونه خطر گسيختن نداشته وتحمل كشش وسيله نقليه را بنمايد. هرگاه وزن يدك با بار آن از دوهزاركيلو گرم زيادتر باشد بايد با دورشته اتصال محكم بسته شود.

طول وسيله اتصال نبايد از پنج متر زيادترباشد. ماده 71 ـ بارهاي وسائل نقليه باركش نبايستي از قسمت جلوي اطاق بيش از يك متر و از قسمت عقب اطاق بيش از دو متر باشد.

های خروجی معمولا دوام دارند، اما اگر وسیله نقلیه شما نیاز به تعمیر داشته باشد، می توانید به جابجایی های خود نگاه کنید، مناسب، و عملکردی درست مانند تجهیزات اصلی، اما برای پول بسیار کمتر.موتورهای 4 سیلندر و 6 سیلندر به طور معمول دارای یک خروجی هستند، در حالی که موتورهای V6 و V8 دارای دو و یک برای هر یک از بانک های سیلندر هستند.

2 ـ روزها دو پرچم يا دو پارچه قرمزرنگي كه سطح آن لااقل نيم مترمربع باشد در انتهاي بارآويزان كنند بنحوي كه رانندگان پشت سر بتوانندآنرا ازفاصله مذكوردر بند يك اين ماده به بينند. بهر حال بايد علائم لازم و چراغ قرمز خطر در ابتدا و انتهاي بار نصب شود.

ماده 80 ـ رانندگان وسائل نقليه اي كه بهرترتيب تصادف نموده اند درصورت وقوع جرح موظفند كمك هاي لازم را به مجروحين نموده ودراعزام آنان ببيمارستان مساعدت نمايند. ماده 83 ـ رانندگاني كه با اشياء يا حيوانات تصادف نموده و باعث خسارت يا اتلاف آن ها ميشوند مكلفند كه در محل مالك ياحافظ اشياء ياحيوانات مورد تصادف راطبق دستور ماده فوق مطلع سازند.

ماده 88 ـ كنترل وتنظيم عبورومرور ممكن است بوسيله چراغ ها يا خطوط يا تابلوها يا نوشتهها يا مأموران انتظامي ويا بهروسيله ديگري كه بر حسب مورد مقتضي باشد بعمل آيد درهرحال فرمان پليس برتمام علائم ديگرمقدم است.

لكن هرگاه تصادف فقط منجر بخسارت مالي شود بنحويكه امكان حركت از وسيله نقليه سلب نشده باشد راننده موظف است وسيله نقليه را در نزديكترين محلي كه موجب سد معبر نگردد براي رسيدگي و معاينه متوقف سازد مگر اينكه در مورد خسارات از طرف بيمه مقرراتي وضع و اعلام شده باشد كه در اينصورت توقف در محل بشرط انجام مقررات بيمه از طرف رانندگان اجباري نخواهد بود.

ماده 75 ـ حمل موادخطرناك فقط با وسايل نقليه مخصوص مجازاست وباوسائل مسافري يا باربري معمولي جزبااجازه شهرباني ممنوع است. ماده 79 ـ راننده هر وسيله نقليهايكه مرتكب تصادف منجر به جرح يا فوت گردد موظف است بلافاصله وسيله نقليه را در محل تصادف متوقف سازد و مادام كه تشريفات مربوط برسيدگي وسيله كار شناسان شهرباني يا ژاندارمري خاتمه نيافته مطلقاً از تغيير وضع اتومبيل يا صحنه تصادف خودداري نمايد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *