2021-5-16 صدای اگزوز ماشین پراید

1. گاهی استارت زدن مداوم باعث خفگی موتور و خیس شدن سر شمع ها می شود، که در این حالت حتماً باید شمع ها را باز

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

1. گاهی استارت زدن مداوم باعث خفگی موتور و خیس شدن سر شمع ها می شود، که در این حالت حتماً باید شمع ها را باز کرده تا رطوبت بنزین در داخل سیلندرها از بین رفته و شمع را دوباره ببندید.

تا جایی که دور آرام موتور افزایش پیدا کند و از خاموش شدن موتور جلوگیری شود، به تنظیم آن بپردازید. مدار جرقه، چکشبرق و وایرها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام اجزای سیستم خشک و تمیز هستند و به درستی از پس وظایف خود برمیآیند.

منیفولد و تمام قطعاتی که به آن مرتبط هستند را کنترل کنید تا نشتی نداشته باشند. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که کاتالیزور در طی انجام این واکنش ها مقادیری از گازهای سمی مانند سولفید هیدروژن و آمونیاک را تولید میکند که به طور ناخواسته اتفاق میافتد.

این اجسام ممکن است هنگام تعویض شمع ماشین و بازکردن ورودی هوای موتور وارد سیلندر خودرو شود کهع با بازکردن سیلندرها میتوان آن را خارج کرد. اگر تنها وسیله برای این کار یک اگزوز فن باشد فشار هوای اتاق در اصطلاح منفی خواهد شد.

فشار این گازها هم کاسته میشود. فشار کمپرس کمتر از میزان مجاز است. 3. نسبت مخلوط بنزین و هوا مناسب نیست که دلایل آن عبارتند از : - ضعیف بودن فشار بنزین به دلیل خرابی پمپ بنزین یا کیپ شدن فیلتر بنزین.

حسگر اکسیژن میتواند بسته به مدل خودرو موجب ثبت چندین نوع خطا در حافظه سیستم شود که شامل غلظت بسیار پایین اکسیژن، غلظت زیاد اکسیژن، نوسان ولتاژ یا خرابی المنت است.

گفتنی است که این قطعه فنی جهت پیروی از قوانین زیست محیطی برای رعایت و به کاهش رساندن چشمگیر سطح آلایندگی هوا ابداع شده است. بر این اساس، گاز مونوکسیدکربن و هیدروکربنهای نسوخته پس از عبور از درون کاتالیزور، بهصورت گاز دیاکسیدکربن و آب از اگزوز خودرو خارج خواهند شد.

هر گاه مسیر خروجی دود گرفتگی داشته باشد و رفع گرفتگی نشود، دود حاصل از احتراق به سختی از خودرو خارج میشود و همین باعث ریپ زدن میشود. کار اصلی اگزوزها در یک اتومبیل، خارج کردن دودهای حاصل از واکنش های شیمیایی در سیلندر است.

نوشابه را روی تمام قسمت های زنگ زده بریزید و بعد از یک دقیقه با یک تیکه فویل آلومینیوم شروع به برق انداختن و از بین بردن زنگ زدگی های موتور کنید. مدار را از وجود هرگونه رسوب که باعث گرفتگی شدهاند، پاک کنید.

شما وقتی منبع ات لوله خروجیش که بر فرض مثال گیریم 50میلی متر باشه یهو وارد یه سراگزوز 150میلی متری حتی بیشتر بشه یه حالتی میشه مث بلندگو دستی وصدا رو بم و بیشتر میکنه! درون منبع اگزوز، لوله های متعددی وجود دارد.

آخرین مطالب