چگونه اگزوز ماشین سوت بکشد؟

ﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ۶ ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیم. البت

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

ﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ۶ ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیم. البتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی ۶۴۰۰ و ۶۰۰۰ دور تعریف کرده بود که برای جنسیس ۶۳۰۰ دور برای اسب بخار و ۴۷۰۰ دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از ۳۰۰ متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه ۴۵۰ و ۵۰۰ مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شد.

اضافه شدن دو دنده بیشتر نتیجه ای جز کم شدن فاصله طی کردن ضرایب و کاهش زمان سبک شدن دنده ها نداشته است و از این جهت در هیچ یک از دورها کمبودی احساس نمیکنید اما مانند مدل قبلی در شتاب اولیه و در حد فاصله دنده 1 به 2 علیرغم وجود کنترل هرزگردی و روشن بودن سیستم کنترل پایداری، چرخها بازهم دچار هرزگردی میشوند که با هدر رفتن نیرو همراه خواهد بود.دیسک های ترمز گرانقیمت برمبو به عنوان یکیاز محاسن جنسیس کوپه نسل قدیم در مدل 2013 نیز همچنان پا برجاست.

این مجموعه همگام با افزایش قدرت پیشرانه به دیسک های بزرگتر با چهار پیستون مجهز شده که در جلو از قطر 13.6 اینچ و در عقب از قطر اینچ 13.4 بهره مند است و با همکاری سیستم های کمکی ABS، BAS، EBS و همچنین TCS و با مدیریت سیستم الکترونیکی کنترل پایداری، قدرت توقف گیری خودرو را به میزان بسیار زیادی افزایش داده است.

قیمت خودرو فورد مدل T حدود ۸۵۰ دلار بوده و حتی کشاورزان نیز میتوانستند با صرفهجویی اقتصادی آن را خریداری کرده و در صورت خرابی این خودرو را تعمیر کنند. اگر یکی از ضعف های مدل قدیمی تر صدای ضعیف خروجی اگزوزهای آن بود اما در نمونه جدید تا حدودی این نقصان برطرف شده و با استفاده از فناوری مکش صدا یا SUCKTION SOUND همچون موستانگ صدای اگزوز به داخل انتقال داده شده است تا سرنشینان خودرو مانند رهگذران صدای غرش واری از سیستم اگزوز بشنوند.

اگزوز دوچرخه مدل M10 یک وسیله جذاب و منحصر به فرد میباشد که میتواند لذت دوچرخه سواری را چند برابر کند.اگزوز دوچرخه M10قابلیت این را دارد که به تمام دوچرخه ها و سایزهای مختلف اتصال یابد و با کارت های مخصوص ایجاد صدا که شامل سه عدد میشود یک دوچرخه سواری هیجان انگیز را به دوچرخه سوار بدهد.

24 - باز گذاشتن در صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت یا نصب پرده یا کرکره و یا هر چیز دیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود .

28 - هرگونه دخالتی که اجرای مقررات راهنمایی را تغییر داده و یا خنثی نماید و یا مختل سازد .

صدای بلند در اتاق ماشین در هنگام رانندگی : صدا اتاق ماشین در صورتی که در عقب خودرو نشسته باشید به این معنی است که مخلوط هوا و سوخت خیلی غنی است یا مبدل کاتالیزوری کار خود را انجام نمی دهد.

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در ۳۵۰ متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی ۶.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه ۵.۴ ثانیـه و باکسـتر تنهـا ۲ دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ ۵.۶ بود.

با کستر با موتــور ۳ لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغم پیشرانه ۲۵۵ اسبی دماغه اش به میزان ۲ متر از جنسیس ۳۰۶ اسبی جلـو افتــاد.