واشر اگزوز ماشین های سبک و سنگین

منابع آلودهكننده در خودروها شامل باك، كاربراتور، محفظه ميل لنگ و اگزوز ميباشد. در اتومبيلهاي مدرن هر يك از اي

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

منابع آلودهكننده در خودروها شامل باك، كاربراتور، محفظه ميل لنگ و اگزوز ميباشد. در اتومبيلهاي مدرن هر يك از اين منابع جداگانه كنترل شده است كه بهطور خلاصه به چند مورد از اين سيستمهاي كنترل ميپردازيم.

بعضي از واحدهاي صنعتي را نيز ميتوان مسئول ايجاد هيدروژن سولفوره موجود در هوا دانست؛ ولي به نظر ميرسد كه هيدروژن سولفورهاي كه توسط صنعت وارد هوا ميگردد در مقام مقايسه با كل مقدار هيدروژن سولفوره منتشر شده در هوا اهميت چنداني ندارد.

اين دلايل باعث شده كه در اكثر خودروها از سيستم تخليه استفاده شود به اين ترتيب كه هواي تازه از يك طرف وارد پوسته شده و با رقيقسازي آلايندهها از طرف ديگر خارج شود. در هواي آلوده به دياكسيدازت و هيدروكربنهاي معين، SO2 در اثر انجام يك واكنش فتوشيميايي، اكسيد شده و در نتيجه ذراتي حاوي اسيد سولفوريك تشكيل ميشود.

پیستون ها صدای ” جغ جغ ” می دهند : صدایی خشک که در مواقعی سرد شنیده می شود ، پس با گرم شدن موتور رفته رفته کاهش یافته و به کلی از بین می رود . البته تو همین پراید نیم وجبی خودمون (مدل هایی که سیستم قطع سوخت داره برای شرایط تصادف)با زدن دکمه مخصوص قطع کردن سوخت از داخل کاپوت در هنگام گاز دادن در جا و خاموش شدن موتور مقداری اتش از اگزوز خارج میشه(معمولا).

بخار بنزين نيز باعث رقيق شدن روغن گشته و خاصيت روانكاري آن را كاهش ميدهد. حضور كاتاليزورها، هيدروكربنها، اكسيدهاي ازت، مقدار مواد داراي خاصيت جذب سطحي و مواد قليايي موجود در هوا نيز در سرعت اكسيداسيون مؤثر ميباشد. ذرات حاوي اسيد سولفوريك و سولفاتها كه به ترتيب فوق تشكيل ميشود رسوب نموده و يا همراه با باران به زمين برميگردد و به اين ترتيب به كمك مكانيزم فوق مقداري از SO2 موجود در هوا به صورت اسيد يا نمك در مدت تقريبي 5 روز الي دو هفته از هوا خارج ميشود.

ذرات به صورت مايع و جامد با قطر كمي بيش از 0002/0 ميكرون تا 500 ميكرون از آلايندههاي بسيار مهم هوا به شمار ميروند. استانداردهاي اروپا براي آلايندهها از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار بوده است. دو نوع استاندارد در اروپا وجود داشته است كه ECE (كميسيون اقتصادي ملل متحد اروپا -ژنو) و EEC (جامعه اقتصادي اروپا -بروكسل) دو سازماني بودهاند كه آنها را تدوين كردهاند.

بدين منظور است كه توليد و عرضه يك اگزوز برتر مبتني بر دانش و طراحي عملي، ضمن كاهش آلودگي هاي صوتي و شدت صدا در حد شنوايي مجاز و كاهش و انتقال حرارت ناشي از احتراق در موتور، سازگاري با محيط زيست و كاهش آلودگي هاي تنفسي، با ايجاد فشار برگشت مناسب بر شرايط عملكردي موتور و مصرف بهينه سوخت نيز اثر گذارده و ضمن فراهم آوردن شرايط احتراق كامل در موتور خودرو، كاهش مصرف سوخت و صرفه جويي هاي ارزي و اقتصادي زيادي را نيز نصيب كشور مي نمايد.

نکته: محل نصب در ۲۰۶ در روی ریل سوخت می باشد. همچنین دور موتور و دور سنج نیز از این قطعه اعلام اطلاعات می کنند.

پس میتوان نتیجه گرفت اجناس گارانتیدار با کیفیت نیز هستند. با این توصیف، بین کاهش وزن و افزایش هزینه ها، تعادل برقرار است.

این موضوع در مورد عایق بودن یک کانوپی بسیار مهم است و می توان گفت که در این مورد از مواد کامپوزیتی بهره می گیرند. با توجه به وجود انواع مختلف و متنوع موتور الکتریکی در بازار های ایران، لازم است تا قبل از خرید به شناختی کلی پیرامون آن دست پیدا شود.