مرگ خاموش جوان بوکانی با دود اگزوز ماشین خود

درقسمت اول، يعني متد انتخاب خودروهايي كه آزمايشات برروي آنها صورت گرفته، ابتدا خودروهايي كه تعداد آنها بسيار

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

درقسمت اول، يعني متد انتخاب خودروهايي كه آزمايشات برروي آنها صورت گرفته، ابتدا خودروهايي كه تعداد آنها بسيار كم است از سيستم حذف گرديدهاند. قسمت اول توسط شركت كنترل ترافيك تهران به تشريح متد انتخاب خودروهايي كه آزمايشات برروي آنها انجام ميشود پرداخته و نتايج حاصل از بررسي وضعيت سلامت فني خودروهاي بنزيني را مورد تحليل قرار ميدهد.

معمولا فن به بخش ورودی از مجرای ثابت شده است. در نهايت اين جامعه به 17 زيرمجموعه تقسيم شدهاست كه 7 نمونه از آنها مربوط به پيكان و رنو و 9 نمونه ديگر مربوط به ديگر خودروهاي موجود در سيستم ميباشد.

لازم به يادآوري است كه در اين گزارش از روش تست و اندازهگيري آلايندههاي مختلف صحبتي نشده است؛ و فقط در جداولي جداگانه مقادير آلايندهها و ميزان مصرف سوخت، قبل و بعد از تنظيم داده شدهاند. ضمناً در نمونههاي انتخاب شده پارامترهاي روغن سوزني، وضعيت شمع ، وضعيت پلاتين، وضعيت فيلتر، وضعيت تعمير خودرو و تنظيم موتور بررسي شدهاند.

گزارش بررسي ميزان كاهش آلايندههاي خروجي اگزوز در اثر سرويس و تنظيم موتور خودرو شامل دو قسمت عمده ميباشد. تعداد نمونه در كل جامعه ميباشد. در ادامه، مطابق جدول زير حجم هر طبقه از جامعه را به صورت زير قرار دادهاند.

سپس جامعه مورد بررسي را به9 نوع اتومبيل (2 نوع ايراني و 7 نوع خارجي) طبقهبندي كردهاند. هدف از تهيه اين گزارش، مطالعه و تدوين اطلاعات جمعآوري شده در مورد پيشينة اجراي طرحهاي مشابه بوده؛ تا بتوان ديدي جامع نسبت به مراحل انجام پروژههاي مشابه بهدست آورده و در نهايت بتوان اين پروژة در دست اجرا (BE1) را به صورت جامع و حتي كاملتر از موارد مشابه قبلي انجام داد.

همچنین فضای محفظه داشبرد تا قسمتی کار صندوق عقب را برای شما انجام می دهد ! در اين صورت راننده بايد از فاصله حداقل 150 متري از چراغ عبور (نور پايين) استفاده نمايد تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتي و بدون خطر به راه خود ادامه دهد.

منبع اگزوز اسپرت تک لول ريموت دار صدای خودرو از از ویژگی های مهم برای کسانی است که به تیونینگ و اسپرت آن اهمیت می دهند.

با رانندگی پرفشار ترمز خودرو دچار کاهش قدرت محسوسی نشد و همانند دیگر اجزا عملکرد نرمی دارد.جایگاه نه چندان مناسب دسته دنده حس و حالی در حد و اندازه های دیگر بخش ها ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نقاط ضعف C3 بر شمرد.

در بازاری که اکثر خودروهای آن چندان حس و حال رانندگی مناسبی را عرضه نمی کنند و عملا شما با نشستن پشت فرمان آن ها لذت چندان زیادی از رانندگی با آن ها نمی برید، C3 نقش یک چشمه در کویر را در این بازه قیمتی بازی می کند.

از طرف دیگر، اگر گمان می کنید که این نشت از سیستم واشر شیشه جلو اتومبیل باشد، به راحتی می توانید بدون هیچ گونه تنشی آن را نادیده بگیرید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن