عیب یابی مشکل ماشین / تشخیص ایراد خودرو از طریق رنگ دود اگزوز

۷ میلیون تومان جریمه و مصادره کل بار و ۳۵۰ هزار تومان هزینه آزاد کردن ماشین از توقیف، عیدی زنی بود که در یکی

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

۷ میلیون تومان جریمه و مصادره کل بار و ۳۵۰ هزار تومان هزینه آزاد کردن ماشین از توقیف، عیدی زنی بود که در یکی از اتاقهای خانه همسر یک شهید، مستاجر است و نان آور خانه است و هیچ درآمدی جز یارانه ۹۰ هزار تومانی که هر ماه به حسابش واریز میشود ندارد.

انژکتورها در زمان پاشش، نیروی لازم را ندارند و همین فشار کم سوخت پاشیده شده، باعث دود کردن خودرو میشود. سنسور اکسیژن در بالادست کاتالیست سیگنالی متناظر با غلظت اکسیژن موجود در گاز اگزوز به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت به کامپیوتر خودرو (ECU) ارسال و طبق آن میزان سوخت توسط انژکتور تنظیم می­ گردد.

هر بار که سرتیم به مریم خبر میدهد فردا آماده باشد، مریم هم برای روز بعد و بعدترش، غذاهای سادهای برای بچهاش میپزد و روی کاغذ مینویسد که هر کدام، چه وقت و چطور گرم شود. من هم مردم هم زن.

این خرج زندگیمه. کل زندگی من همین ماشینه. هر بار هم بابت این که یک زن، مجبور بوده برای خرج نان، دست به چنین کار سخت و خطرناکی بزند، ابراز دلسوزی و همدردی کردهاند.

همانهایی که مریم را در مسیر دلوار به شیراز گرفتند و مریم به پایشان افتاد که ماشینش را توقیف نکنند که نان یک خانواده، گروی چرخیدن چرخهای این ماشین قسطی است اما وسط جاده تنگ ارم که اگر فریاد بکشی، انعکاس واژگانت در بنبست دامان زاگرس گیر میافتد، انعکاس التماسهای مریم را هم هیچ کس نشنید.

14 شرکت در سال 1988 گرد هم آمدند تا EFQM را تاسیس نمایند و تعداد اعضای کنونی این بنیاد به بیش از 800 شرکت رسیده است. زجر کشیدم تا اینجا رسیدم.

حتما تا به اینجا متوجه شدهاید که زمانبندی در سیستم جرقهزنی از اهمیت زیادی برخوردار است. مسافر مرد سوار میکردم، مینشست صندلی جلو، با انگشتش روی کمرم فشار میداد، دستش رو میزد به دستم.

بچه؛ فرشاد ۲۳ ساله که از ناشنوایی، از درد گوش و از دردهای شدید ناحیه جمجمه دچار ناتوانی شده، فقط در بار زدن جنس به مادر کمک میکند و کار دیگری از دستش برنمیآید.

این امر مخصوصا برای کمپانی تسلا اصلا خبر خوبی نبود؛ چرا که کمپانی سازنده به طور ضمنی اعلام کرده بود که محصولات تسلا کاملا ایمن هستند و مشکلاتی که در گذشته گریبانگیر خودروهای برقی بود، کاملا برطرف شده است.

بدترین خاطرهات از شوتی رفتن چی بود؟ واقعا هیچ شغل دیگهای نبود که رفتی شوتی؟ مامور مبارزه با قاچاق جادهای، دلش برای مریم نسوخت که اگر ماشین نباشد و اگر درآمد شوتی نباشد، مریم چطور باید عفیف و نجیب بماند اما صاحبخانهاش وقتی از توقیف ماشین باخبر شد، گفت: «سه ماه اجاره معوق حلالت باشه.