صدا خفه کن: نحوه رفع اهرم شکسته اگزوز در ماشین شما

رفت نگاه کرد و گفت برو خدا رو شکر کن که سالمی چون کسی از این دره زنده بالا نیومده. برای بازیافت کاتالیست های

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

رفت نگاه کرد و گفت برو خدا رو شکر کن که سالمی چون کسی از این دره زنده بالا نیومده.

برای بازیافت کاتالیست های خودور مستعمل با این روش، باید ابتدا کاتالیست ها را خرد کنید و سپس با بالمیل آنها را آسیاب نمایید.

اما ۲ راه ساده وجود دارد که بتوانید در چند دقیقه قیر را از روی ماشین، موتور و هر وسیله نقلیه دیگر، پاک کنید. بخاطر لعاب خود تمیز کننده که در این فر تعبیه شده است می توانید سطوح داخلی فر را به خوبی تمیز کنید.

خودم سالم موندم، ماشینم هم سالم موند، فقط رادیاتش به سنگ خورد و پکید. چشمم به چراغ ماشینم بود که رسیدم سر پیچ. چراغ استوپ ماشینم روشن و خاموش میشد. اگر استاندارد آلایندگی خودرو شما Euro 4 و یا بالاتر باشد، اگر مبدل کاتالیزور خراب باشد یا به خوبی کار نکند، "چراغ چک موتور" روی صفحه نمایشگرها روشن می شود.

اين کلاس بعد از چندين دهه کم رونق شدن، دوباره جان گرفت و به عضوي محبوب در دنياي موتوري تبديل شد.

با اینکه مبدل های کاتالیزوری بیشتر نیتروژن اکسید را به نیتروژن و اکسیژن تبدیل می کنند، اما در این فرآیند مقدار خیلی کمی هم نیترو اکسید (N2O) تولید میشود. ما در این مقاله سعی کردیم تعدادی از این سیستم ها و امکاناتی که در خودرو های روز دنیا در حال استفاده می باشند را به شما معرفی کنیم در ادامه با آکادمی اُتکس همراه باشید .

به گزارش «اخبار خودرو»،باتوجه بهاینکه خودرو شما دارای 16 سوپاپ در سرسیلندر و دو میلسوپاپرو است، درزمینه روانکاری نسبت بهسایر پیشرانههای مشابه با تعداد سوپاپ کمتر، از حساسیت بیشتری برخوردار است و دراینباره همواره بهاستفاده از روغنموتوری توصیه میشود که مورد تایید کمپانی سازنده یا مونتاژکننده خودرو باشد.

در این حالت ضروری است تا میزان روغن موتور چک و بررسی شود و اگر میزان آن کم باشد با افزودن روغن سطح آن به میزان عادی بازگردد. از ماشین بیرون اومدم و دیواره دره رو چنگ میزدم و میافتادم و دوباره دیواره رو میگرفتم تا رسیدم به جاده.

زدم روی ترمز، ماشین دور برداشت. دور برگردون دره رو رفت پایین و بارم رو توی ماشین خودش خالی کرد که اگر مامور اومد ماشینمو نخوابونه. ماشین من از روی تنه این درخت، پرید و افتاد روی درخت پایینتر که تنه نرمتری داشت و این درخت دوم، ضرب سقوط رو گرفت.

صالح رضایی برای من گفت وقتی محمود اسکندری روی باند رول کرد، من چشمهایم را گرفتم. این در حالی است که حمل و نقل بین 6 تا 12 درصد تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد.

آخرین مطالب