اگزوز ماشین چیست و چه عملکردی دارد؟

اگر برای اولین از موتورسیکلت استفاده می شود، توجه داشته باشید که مراحل آب بندی اولیه موتورسیکلت باید به درستی

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

اگر برای اولین از موتورسیکلت استفاده می شود، توجه داشته باشید که مراحل آب بندی اولیه موتورسیکلت باید به درستی انجام شود. توضیح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید.این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد.

آیا موتور روشن کنندة انجین (موتور استارتر) کار می کند؟ مراقب باشید تا از پاشیده شدن روغن، گریس و مواد مشابه بر روی سطوحی همچون زین، دسته ها و رکاب ها جلوگیری شود زیرا این کار موجب لغزندگی این سطوح خواهد شده و ایمنی شما را در هنگام سواری به خطر خواهد انداخت.

بسیاری از ها و های ما با مبدل های یکپارچه به عنوان کیت های کامل با تمام واشر، سخت افزار و سپر (در صورت لزوم) موجود می باشند، بنابراین یک شماره بخش به شما می دهد همه چیزهایی را که برای تکمیل کار نیاز دارید.

1) مبدل های کاتالیستی مبتنی بر واکنش های دو مرحله ای: طی این واکنش، مونو اکسید کربن و هیدروکربن های ناشی از احتراق ناقص سوخت، به دی اکسید کربن و آب تبدیل می شوند. سطح آلایندگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز نباید از میزانی که توسط نهادهای ذیربط تعیین شده است فراتر رود.

گازهای اگزوز و امواج صدا از مجرای مرکزی وارد شده و به دیواره انتهایی برخورد می کند و از سوراخ ها به قسمت اصلی صدا خفه کن بر می گردند سپس از بین سورا خ ها وارد لوله دیگر شده و از آن خارج می شوند.

پرداخت بیش از حد سطوح رنگ شده با واکس های ترکیبی ممکن است به قسمت های رنگ شده آسیب برساند و رنگ آنها را از بین ببرد. زین نفر دوم که با اختلاف سطح نسبت به زین قسمت راننده طراحی گردیده است بسیار نرم بوده و نسبتا پهن می باشد.

جایگزینی این واشر کاری بسیار ساده است. بروز میس فایر یکی از علائم ورود هیدروکربن های نسوخته و روغن به درون کاتالیزور است که منجر به از بین رفتن شبکه سرامیکی می شود. از تجهیزاتی که منجر به افزایش صدای تولیدی در اگزوز می شود و نیز از ایجاد هر گونه آلودگی صوتی خودداری کنید.

همۀ روغن ها و روان کننده های استفاده شده و ظروف و قوطی های مرتبط با آنها، و نیز هرگونه قطعات دور ریختنی مرتبط با موتورسیکلت (از جمله باتری غیرقابل استفاده) باید با توجه به قوانین مرتبط با محیط زیست و تلاش برای داشتن کمترین آلایندگی زیست محیطی و با رعایت شیوه های اصولی دفع شوند و یا به مراکز بازیافت مخصوص تحویل داده شوند.

می توانید با استفاده از یک پاک کنندۀ مخصوص انجین، روغن ها و گریس های اضافی را از انجین پاک کنید. پیش از حرکت اجازه دهید انجین به مقدار مناسب گرم شده و روغن انجین در اجزای آن جریان یابد.

در هنگام شست و شو از نفوذ آب به درون اگزوز و قطعات آن، سیستم ترمز، و سیستم برق جلوگیری کنید. نشتی را با یک پچ (patch) یا وصله مکانیکی تعمیر کنید.

آخرین مطالب