اگزوز ماشین، انواع مختلف با صداهای مختلف دارد

ممکن است بتوانید مایعات را با انگشت لمس کنید تا متوجه شوید روغنی است یا خیر، اما تشخیص این که مایع خنککننده ا

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

ممکن است بتوانید مایعات را با انگشت لمس کنید تا متوجه شوید روغنی است یا خیر، اما تشخیص این که مایع خنککننده است یا آب قدیمی ساده، دشوار خواهد بود. مایع خنککننده و آب میتوانند روی یک سطح تاریک و ناهموار مانند جاده آسفالت یا پارکینگ بسیار شبیه بههم باشند.

اگر مقداری ضدیخ از رادیاتور بیرون بکشید و بهنظر برسد مانند آب خالص است، این خود یک مشکل جدی است.

صدایی که گوش شما میشنود، حاصل جمع همه امواجی است که در یک لحظه به گوشتان برخورد میکند. اگر یک پارچه، کاغذ، مقوا یا ظرفی در زیر مایع نشتی قرار دهید، میتوانید به راحتی رنگ را تشخیص دهید.

در یک موتور احتراق داخلی، این ارتعاشات و پالس ها هنگامی که باز شدن دریچه خروجی گاز، وارد لوله اگزوز می شود. این کالا با قیمت مناسب، با نوع چرخ کامل موتور دارای قدرتی معادل با 2000w می باشد.

مخزن دارای علامتگذاری سطح بالا و پایین بوده و میتوان بهراحتی تشخیص داد که سطح سیال در آن کم است یا خیر. دود آبی یا خاکستری: میتواند نشانه نشتی روغن در مجموعه احتراق باشد.

واشر گلویی اگزوز ، قطعهای است که میان منیفولد دود و خروجی اصلی اگزوز خودرو قرار میگیرد. همچنین، کثیف بودن فیلتر هوا، که باعث کیپ شدن مسیر هوای ورودی و درنتیجه سوختن بنزین ناقص میشود، باعث خارج شدن دود سیاه رنگ از اگزوز میشود.

این کیت اگزوز اسپرتPERFORMANCE EXHAUST خودرو که می خواهیم به شما معرفی کنیم از جمله قطعات تقویت کننده موتور از زیر دسته کیت اگزوز میباشد که باعث تقویت اگزوز و تغییر صدای اگزوز به حالت عادی و یا اسپرت را مقدور میسازد.

لازم بهذکر است که بوی سیال به تنهایی شما را قادر میسازد تا تعیین کنید نشتی از روغندنده است یا نه. اگر سطح مایع خنککننده کم نیست، میتوان گفت شرایط خوب است، در حالیکه سطح پایین خنککننده ممکن است نشاندهنده مشکلی باشد.

سادهترین راه برای تشخیص تفاوت بین مایع خنککننده و آب در زیر ماشین، بو و رنگ سیال است. اگر ریختن آب زیر ماشین از اگزوز است، بهترین کار این است که سطح خنککننده را چک کنید و پس از خنک شدن موتور، برای رانندگی تصمیم بگیرید.

پس بهتره از اول نذاریم این مشکل پیش بیاد. اول اگه از ناحیه ی خارجی باشه قطعا بدنه ی سرسیلندر ناحیه ی ترکیده شده دچار زنگ زدگی میشه.اما اگر از ناحیه ی داخلی سرسیلندر باشه فقط باید سرسیلندر رو باز کرد تا متوجه بشی.

آخرین مطالب