اگزوز تیبا - یدک ماشین اراک

اگر با عوض کردن ترموستات مشکل همچنان باقی ماند واتر پمپ خراب است که در این صورت باید آن را تعویض نمود. از مرس

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

اگر با عوض کردن ترموستات مشکل همچنان باقی ماند واتر پمپ خراب است که در این صورت باید آن را تعویض نمود. از مرسوم ترین و اولین اقدامات برای تیونینگ خودرو، روی آوردن به تعویض لاستیک و رینگ ها را می توان مثال زد.

اگر هر دوی این موج ها پرده گوش را در یک زمان تحریک کنند چیزی نخواهید شنید چون این دو موج همیشه همدیگر را خنثی می کنند. انجام این واکنشها در هر حالتِ سیستم، به قیمت عدم انجام واکنشهای دیگر تمام میشود.

برای درک بهتر رفتار سیستم مولتی پلکس فرض کنید کنار یک ساختمانی هستید که دارای ۵۰۰ واحد است و شما کلید واحد ۵۵ را میزنید و زنگ واحد به صدا در می آید، تصور کنید، نمی توان برای هر واحد یک کلید و یک زنگ جدا قرار داد و چه بسا سیمکشی بسیار سنگینی خواهد داشت بنابراین از یک سیستم هوشمند استفاده می شود.

این مولکول های فشرده، مولکول های مجاور را فشرده تر می کنند و خود کم فشار می شوند و بدین ترتیب موج صدا خیلی سریع تراز جریان گاز در لوله های خروجی حرکت می کند. بسامد بیشتر به این معنی است که هرچه موتور سریع تر کار کند فشار هوا سریع تر تغییر می کند، در نتیجه صدای زیرتری می شنویم و تغیرات آرام تر و کندتر سبب شنیدن صدای بم تر می شود.

صدای ناشی از سوپاپها میتواند به دو دلیل کمبود روغن و یا سفت بودن فیلر باشد. اگر تا به حال صدای موتور بدون صدا خفه کن را شنیده باشید، می دانید که یک صدا خفه کن تا چه حد روی صدا تاثیر دارد.

میتوان موج صدایی تولید کرد که دقیقاً مخالف موج دیگر باشد، این اساس کار گوش یهای از بین برنده سر و صدا می باشد. پارتیشن های ویژه، که طراحی شده برای کاهش سر و صدا از موتور از بدن از صدا خفه کن برداشته شده است.

گازهای اگزوز و امواج صدا از مجرای مرکزی وارد شده و به دیواره انتهایی برخورد می کند و از سوراخ ها به قسمت اصلی صدا خفه کن بر می گردند سپس از بین سورا خ ها وارد لوله دیگر شده و از آن خارج می شوند.

سپس یک لوله به آن جوش داده می شود ، که فلوت را از داخل متمرکز و ثابت می کند.

از پاییز سال گذشته که دولت تصمیم گرفت محدودیتهای کرونایی را جدی بگیرد، تا به امروز، همچنان در تهران و سایر شهرها محدودیتهای تردد شبانه اعمال میشود. در یک موتور ثپش ها وقتی به وجود می آیند که سوپاپ خروجی باز می شود و جریان گاز فشرده ناگهان وارد سیستم اگزوز می شود، مولکول های گاز خروجی با مولکول های کم فشار درون لوله برخورد کرده و آن ها را فشرده تر می کنند.

در سیستم اگزوز هم با کاهش انرژی صوتی و تبدیل آن به انرژی گرمایی سعی در بی صدا کردن آن می باشد و این کار به خودی خود باعث به وجود آمدن فشار منفی شده و باعث کاهش قدرت موثر موتور می شود.

آخرین مطالب