اگزوز تیبا - یدک ماشین اراک

در این نوع فن ها هوا در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می شود ، هوای وردی از دهنه مکش فن و در موازات محور

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

در این نوع فن ها هوا در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می شود ، هوای وردی از دهنه مکش فن و در موازات محور گردش پروانه وارد می شود و با حرکت شعاعی به سمت پیرامون پروانه و نوک بالکهای فن حرکت می نماید در همین زمان هوای ورودی مقداری انرژی جنبشی دریافت کرده و موجب بالا رفتن فشار استاتیک در آن می شود که در قسمت خروجی جریان هوا همراه با فشار مناسب بوجود می آید.

توده جریان هوا در شرایط جاده ای خشک و گرد و خاک تابستانی یا برفی با نمک و یخ آسیبپذیرتر است.

در صورتی که کاتالیزور مسدود شده باشد فشار معکوس در سیستم اگزوز ایجاد شده و باعث کمتر شدن این پارامتر از حد نرمال می شود. تعداد پره های اگزاست فن سانتریفیوژ بکوارد کمتر از اگزاست فن سانتریفیژ فوروارد می باشد اما بازدهی این نوع اگزاست فن های تهویه از فنهای با پروانه خم به جلو بیشتر است و صدای کمتری نیزتولید میکنند همچنین توان واقعی اگزاست فن سانتریفیوژ بکوارد با توان محاسباتی آن تقریباً برابر است.

وظایف توقف توسط ترمزهای دیسکی از جلو و عقب با استاندارد ABS تک کانال ارائه می شود. درتخلیه هوا توسط اگزاست فن تهویه به صورت کلی با نصب تعداد مناسبی هواکش در فواصل مختلف هوای محیط را توسط اگزاست فن تخلیه میکنند، ولی درحالت تخلیه هوا بوسیله اگزاست فن تهویه بصورت موضعی با اجرای یک سیستم کانال کشی و انشعاب آن برروی ماشین آلات مورد نظر تخلیه هوا صورت میگیرد، در تخلیه هوا که توسط اگزاست فن تهویه صورت میگیرد مدل تخلیه هوا بصورت موضعی نسب به تخلیه هوا بصورت کلی برتری دارد چون قبل از اینکه هوای آلوده در محیط پخش گردد توسط اگزاست فن تهویه از محیط خارج میگردد.

یک دیفیوزر کوچک نیز انتظار می رود. اگر قرار باشد که فن برای خنک نگه داشتن فضا هم به کار گرفته شود آن وقت مورد فنی تر می شود و عوامل دیگری چون بار حرارتی فضا، چگالی هوا و دمای هوا و…

ایراد در شمعها منجر به بدسوزی و احتراق ناقص سوخت در سیلندرها میشود که از این میان، وجود دوده و کربن در سر شمعها، مشکلسازتر خواهد بود.

از اهداف اين دوره مي توان به توانا سازي شركت كنندگان با اصول ارزيابي سازمان ها به صورت انفرادي و در تيم ها و همچنين روش دستيابي به توافق اشاره كرد.

فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز دارای شکلی استوانه ای می باشد که از تعدادی تیغه که بر روی پروانه قراردارند تشکیل شده است با توجه به نوع قرار گیری و انحنای پره ها و تعداد پرها عمکرد و میزان فشار و حجم هوای تولیدی متفاوت خواهد بود .

این اگزوز به انجین موتور متصل می باشد. اگزاست فن سانتریفیوژ با پره بکوارد : در این نوع اگزاست فن سانتریفیوژ ، پره ها رو به عقب و در جهت مخالف چرخش پروانه می باشد .

دستگاه اگزاست فن را در محلی تمیز و سر پوشیده نگهداری کنید. این نوع اگزاست فن تهویه جریانهای گازی زیاد و با فشار پایین تولید می کند و نسبتا بازده پایینی دارند ، قیمت این اگزاست فن تهویه ارزانتر و مصرف برق کمتری نیز دارند.

آخرین مطالب