انواع رنگ دود اگزوز؛ رنگ دود ماشین علامت چیست؟

به علاوه عمل نکردن درست منبع اگزوز خودرو، موجب عدم تخلیه کامل گازهای تولید شده از سیستم احتراق می گردد و باید

توسط ENGINEARTS-HEADERS در 11 مهر 1400

به علاوه عمل نکردن درست منبع اگزوز خودرو، موجب عدم تخلیه کامل گازهای تولید شده از سیستم احتراق می گردد و باید دقت داشته باشید که حتما مقداری از این گازهای سمی به داخل خودرو باز می گردد. وقتی این گازها از قطعه کاتالیست کانورتور عبور داده می شوند، به دلیل نوع ساختمانی که این قطعه دارد و همچنین بواسطه وجود مواد رادیو اکتیویته ای که در آن وجود دارد، در دمای پائین تر و با سرعت بیشتر با یکدیگر ترکیب می شوند و تشکیل گازهائی می دهند که یا برای محیط ضرر ندارند و یا میزان آسیب رساندن آنها به محیط بسیار اندک می باشند.

همانگونه که در شکل بالا مشاهده کردید ، قطعه ای قبل از کاتالیسور در داخل لوله اگزوز ، قرار دارد که به انتهای آن ، سیم و سوکت وصل می باشد ، نام این قطعه ، سنسور اکسیژن می باشد ، در خودروها ، این قطعه قبل از کاتالیسور در داخل لوله اگزوز قرار می گیرد و با اندازه گیری مقدار اکسیژن موجود در دودهای خروجی از سیلندر ، اطلاعات به دست آمده را به کامپیوتر خودرو ارسال می کند و کامپیوتر خودرو با محاسبه و تنظیم سایر عملگرهای خودرو ، بهترین عملکرد را برای کار موتور خودرو ایجاد می کند.در شکل زیر ، یک نمونه سنسور اکسیژن را می بینید.

1- سوپاپ گاز از دود بزگتر است چون اینرسی مخلوط سوخت و هوا از دود بیشتراست و در ضمن در هنگام تخلیه دود پیستون حالت پمپ را دارد و دود را به بیرون پمپ می کند . 29 - خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه ای که بعلت نقص فنی یا تصادفات در وسط سواره رو متوقف شده است .

برخی از آنها جهت آب و روغن تعبیه شده اند. تاب برداشتگی یا وجود خراشهای عمیق در قسمت بالای بدنه موتور و یا قسمت تحتانی سرسیلندر میتواند مانع آب بندی کامل گردد.

سرسیلندرها تنها در موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه وجود دارند و علت استفاده از آنها این است که اگر به علت خرابی نیاز باشد که سیلندرها یا پیستونها دستکاری شوند، یا برداشته شوند، با باز کردن سرسیلندر دسترسی به آنها بسیار سادهتر خواهد بود.

همچنین ممکن است اگزوز رها شده و ایجاد سر و صدا کند و یا در موارد جدیتر به زیر خودرو آسیب رسانده و یا خود آسیب ببیند. در پایان امیدواریم که این مطلب توانسته باشد اطلاعات خوبی از انواع رنگ دود اگزوز ماشین در اختیارتان قرار دهد.

این اتفاق هم به دلیل کاهش مایع خنک کننده به دلیل سوخته شدن آن در پروسه احتراق رخ میدهد ولی عوامل دیگری مانند وجود مشکل در پروسه احتراق، گرمای اضافی گازهای اگزوز داخل مایع خنک کننده و عدم توانایی رادیاتور خودرو برای خنک کردن مایع خنک کننده کثیف نیز در این موضوع دخیل هستند.

عمل باز و بسته شدن این سوپاپها و نیز زمان بندی آن (تعیین مدت زمان بسته بودن یا باز بودن سوپاپها) بوسیله میل بادامک انجام میپذیرد. البته محل قرار گیری سوپاپها در سرسیلندر نیز به شکل متناسب با سوپاپها از قبل تعبیه شده است و برای آب بندی آنها ، عملیات ماشین کاری بر روی آنها انجام شده است.

سیستم دیگری که بر روی سرسیلندر موتورها نصب میشود ، سیستم سوپاپها است. اجزای میل لنگ از محورهای اصلی ، لنگها یا محورهای اصلی لنگ ، بازوهای لنگ ، و وزنههای تعادل تشکیل شده است. جنس این واشر از مس و پنبه نسوز است که باعث میشود تا از محل اتصال سیلندر و سرسیلندر هیچگونه عبور گاز یا مایعی اتفاق نیافتد.

گروهی دیگر از این مجاری جهت ورود هوا به داخل اتاقک احتراق تعبیه شدهاند، که به آنها مانیفولد هوا میگویند. سپس موتور را در جهت دوران می چرخانیم به پلاتین دقت کنید که با بازشدن کامل دهانه پلاتین سوپاپ های سیلندر یک فیلر می گیریم و دوباره موتور را می چرخانیم تا پلاتین کاملا باز ، و سیلندر سه را فیلر می گیریم ودوباره موتور را چرخانده سیلندر چهار را فیلر گرفته و دوباره موتور را چرخانده و در نهایت سیلندر دو را فیلر می گیریم البته این ترتیب با توجه به ترتیب احتراق اتومبیل انجام می گیرد (در چهار سیلندر ها معمولا 1342می باشد .

آخرین مطالب